Hands 1080792 1920

Projekt uchwały dotyczący ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że uchwałą nr 1579/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. przyjął nowy projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu uchwały należy przesyłać na poniższy adres do dnia 16 marca br.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce