Biegi Przełajowe

Ponad 1,7 mln zł dla NGO na upowszechnianie sportu

Trwa nabór wniosków w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych województwa świętokrzyskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Łączną kwotą 1 783 500 zł wsparte zostaną zadania, które będą wpływały na: poprawę warunków uprawiania sportu, osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników, oferowania szerszego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

I tak:
1.Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików /zadanie obejmuje realizację programu ministra sportu i turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików – 177 000 zł,
2.Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – (zadanie realizowane w formie powierzenia) – 545 000 zł.
3.Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 175 000 zł.
4.Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich – 230 000 zł.
5.Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60 000 zł.
6.Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2 500 zł.
7.Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 7 000 zł.
8.Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (dofinansowanie realizacji programu ministra sportu „Umiem Pływać”) – 200 000 zł.
9.Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych (zadanie realizowane w formie powierzenia) – 37 000 zł.
10.Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 30 000 zł.
11.Dofinansowanie działalności sportu akademickiego – 20 000 zł.
12.Organizacja imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi – 300 000 zł.

Oferty na konkurs będą przyjmowane do 2 marca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A, pokój nr 35 (w godz. 7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Dokumenty do pobrania