Remont Wdk Budowa Sali Widowiskowej Stan Na Luty 2020

Trwają prace budowlane w przyszłej sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach trwają prace remontowe w dawnej sali gimnastycznej. Powstaje tu sala widowiskowa, z której korzystać będą artyści Teatru im. S. Żeromskiego, wybudowana zostanie także droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe.

12 sierpnia ubiegłego roku dyrektor WDK Jarosław Machnicki podpisał umowę z Anną Bartelą, kierującą firmą Anna-Bud na wykonanie rozbudowy i nadbudowy pomieszczeń po dawnej sali gimnastycznej oraz zaplecza technicznego w budynku. Remontowane są pomieszczenia  – dawna duża i mała sala gimnastyczna, szatnie, natryski, zmieni się także przestrzeń przed WDK od strony alei Legionów. Powstanie nowoczesna scena widowiskowa, kaskadowa widownia na około 300 osób, kasy, garderoby, pomieszczenia techniczne oraz przestronne foyer i osobne wejście z zewnątrz do części teatralnej.

– Prace postępują zgodnie z harmonogramem – podkreśla Jarosław Machnicki dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. – Jesteśmy na etapie tynkowania ścian wewnętrznych, przygotowania do wykonania instalacji niewidocznych dla gości i pracowników budynku, ale niezbędnych: wentylacji i ogrzewania. Przed nami jeszcze prace wykończeniowe i bardzo ważny krok, czyli montaż techniki scenicznej, oraz porządkowanie terenu wokół WDK – dodaje dyrektor.

Nowo powstała przestrzeń służyć będzie Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przez czas trwania przebudowy jego dotychczasowej siedziby przy ul. Sienkiewicza. Po ukończeniu remontu generalnego i powrocie teatru do pierwotnej placówki, nowa sala teatralna zagospodarowana zostanie przez Wojewódzki Dom Kultury. Budowa i remont mogą być realizowane dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Remont w części WDK ma się zakończyć w czerwcu bieżącego roku.