banknoty euro

Świętokrzyskie awansowało na dziesiąte miejsce!

Świętokrzyskie systematycznie przyspiesza w wydatkowaniu unijnych pieniędzy i podpisywaniu umów z beneficjentami. Na koniec stycznia 2020 r. awansowaliśmy na dziesiątą pozycję! To najlepszy od lat wynik naszego województwa w ogólnopolskim rankingu.


Mamy powody do zadowolenia – pierwszy miesiąc 2020 r. okazał się bardzo owocny pod względem liczby podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Największa z nich, na ponad 41 mln zł unijnego dofinansowania, została zawarta z gminą Starachowice na realizację projektu poprawy komunikacji publicznej.

Warto podkreślić, że aż dziewięciu beneficjentów podpisało umowy na projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Łączna kwota unijnego dofinansowania na te projekty to około 28 mln zł. Zawarte zostały także umowy z działania dotyczącego rewitalizacji miast i wsi. Unijne wsparcie na działania innowacyjne, w wysokości prawie 12 mln zł, otrzymali w styczniu świętokrzyscy przedsiębiorcy.

Styczeń był również bardzo dobry pod względem liczby umów zawartych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podpisano ich ponad dwadzieścia – na działania związane z opieką medyczną nad osobami starszymi, profilaktyką zdrowotną oraz rozwojem szkolnictwa zawodowego.

W efekcie tego przyspieszenia w wydatkowaniu unijnych środków województwo świętokrzyskie na koniec stycznia znalazło się na dziesiątej pozycji w rankingu realizacji RPO. To najlepszy wynik od lat.

W ramach RPOWŚ 2014-2020 podpisano już 2113 umów o łącznej wartości dofinansowania z Unii Europejskiej wynoszącej ponad 4,55 mld zł. Oznacza to, że poziom kontraktacji RPO wynosi ponad 78 proc. i jest o prawie 2 proc. wyższy w porównaniu z grudniem ubiegłego roku. Kontraktacja w przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80,5 proc., zaś Europejskiego Funduszu Społecznego – prawie 72 proc.

– Systematycznie poprawiamy naszą pozycję na mapie regionów, trend jest rosnący, choć zdarzają nam się miesiące słabsze – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Nadal musimy przyśpieszać wydatkowanie środków tak, by uniknąć kumulacji płatności w ostatnich latach realizacji programu.

Dyrektor Sułek dodaje, że najwyższa, ponad 90-procentowa kontraktacja, dotyczy dwóch osi – sprawne usługi publiczne oraz innowacje i nauka.

 

 

Kontraktacja1