Laptop Stojący Na Stole

Odbędą się obrady Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w sali VIP Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Zagnańsk, w obrębie Zachełmie – odesłanego przez Sejmik do Komisji.
  3. Sprawy różne.