Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Będzie obradować Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Zaopiniowanie utworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych, nowoczesne metody prowadzenia naboru pracowników oraz informacja o stanie i poziomie bezrobocia w województwie świętokrzyskim – to niektóre z kwestii, jakie zostaną poruszone podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, zaplanowanego na 12 czerwca br. Obrady rozpoczną się o godzinie 10 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Na początku członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy rozpatrzą złożone przez dyrektorów szkół zawodowych wnioski o wydanie opinii na temat wprowadzenia do oferty edukacyjnej nowego kierunku kształcenia. Zgromadzeni wysłuchają również informacji na temat działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ubiegłym roku. W kolejnym punkcie obrad przedstawiona zostanie ocena wykorzystania i celowości wydatkowania zeszłorocznych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową bezrobotnych. Następnie Rada zapozna się z nowoczesnymi metodami rekrutacji, odpowiadającymi współczesnemu rynkowi pracy.
Zaprezentowane zostaną też najświeższe dane o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu i struktury bezrobocia.

fot. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Lokalizacja