Monitor laptopa oraz flagi: z herbem województwa świętokrzyskiego i biało-czerwona

Będzie obradowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – z użyciem wideokonferencji Cisco Webex Meetings i systemu eSesja. Obrady rozpoczną się o godz. 12.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok.
  3. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2022 roku.
  5. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.