Podpisanie Porozumienia (10)

Kielce Camp dla Winnicy i Obwodu Winnickiego

200 dzieci z Ukrainy przebywa od 20 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie naszego regionu. Województwo świętokrzyskie oraz miasto Kielce organizują wakacyjny wypoczynek dzieci z Obwodu Winnickiego i miasta Winnica. Porozumienie w ramach projektu „Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2022” podpisali dziś wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Tomasz Jamka i wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór.

Pragnąc pomóc zaprzyjaźnionemu Obwodowi Winnickiemu na Ukrainie w tym ciężkim i tragicznym momencie, w jakim znajduje się kraj naszych sąsiadów z uwagi na rosyjską agresję, oraz mając na uwadze partnerskie relacje pomiędzy Obwodem Winnickim a województwem świętokrzyskim oraz miastem Kielce a miastem Winnica, samorządy te postanowiły zorganizować wakacyjny wypoczynek dzieci z Obwodu Winnickiego i miasta Winnica na ziemi świętokrzyskiej.

– Wypoczynkiem zostaną objęte dzieci zmagające się z traumą związaną z działaniami wojennymi, których rodziny zostały doświadczone okrucieństwem konfliktu zbrojnego – mówi wicemarszałek Marek Bogusławski.

– Nasze samorządy chcą, aby dzieci z Ukrainy mogły odpocząć, poznać walory regionu oraz Kielc, a dzięki temu wypoczynkowi choć na chwilę zapomną o tym, co dzieje się w ich kraju – mówi członek Zarządu  Tomasz Jamka.

W wydarzeniu wziął udział Tomasz Fitas, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych.

W ramach Projektu „Kielce CAMP dla Winnicy, Świętokrzyskie 2022” od 20 czerwca do 14 sierpnia br. stacjonarnie wypoczywać będzie w Świętokrzyskiem 200 dzieci z Obwodu Winnickiego. Zostaną zakwaterowane w Szkolnym Internacie Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach. Dla dzieci i młodzieży zorganizowane będą, w ramach dwutygodniowych turnusów, zajęcia sportowe, edukacyjne oraz inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wycieczki po regionie świętokrzyskim i zajęcia edukacyjne dotyczące tradycji i kultury polskiej.

Opiekę nad dziećmi sprawować ma wykwalifikowana kadra pedagogiczno-instruktorska Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego oraz  ukraińscy wychowawcy.

Całkowity koszt projektu „Kielce Camp” to około 260 tys. zł. Urząd Marszałkowski, jako wkład Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i wybranych wycieczek po regionie, przekazał 50 tys. zł. Pozostałą część wnosi Miasto Kielce. Planowane źródło finansowania to środki z tzw. „korkowego” na co pozwala art. 31a Ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Galeria zdjęć