Obrady Komisji Samorządu Terytorialnego

Będzie obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

17 czerwca 2024 r. w sali 202, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 pod przewodnictwem Małgorzaty Krzywdy.

Członkowie Komisji wyrażą opinię do Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku oraz do sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2023 r. Radni będą również dyskutować na temat sprawozdania z realizacji akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 r i bieżących działań w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Obrady zakończą się przyjęciem planu pracy Komisji na II półrocze 2024 r.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Krzywda zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa, zainteresowanych tematyką obrad.

Porządek obrad