I Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej (7)

O przyszłości nauczania i uczenia się podczas I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej

Jak sztuczna inteligencja zmienia dzisiejszą edukację? Jak dostosowywać procesy nauczania do szybko zmieniającej się technologii, jak wykorzystywać nowinki techniczne w uczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych – między innymi tymi zagadnieniami zajęli się uczestnicy, zorganizowanego w Centrum Kongresowym Targów Kielce, I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej. W Forum Edukacji, organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,  uczestniczyła marszałek województwa Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Anita Koniusz.

Na I Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej, odbywające się pod hasłem „Jak uczyć i uczyć się w dobie nowoczesnych technologii?”, składają się wykłady, panele dyskusyjne, targi, na które zostali zaproszeni eksperci w dziedzinie nowoczesnych technologii i edukacji, m.in. z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Spotkanie otworzyła marszałek województwa Renata Janik.

– Właściwa nauka, dostosowana do wymogów współczesności i korzystająca z nowoczesnych rozwiązań może zapewnić nam interesującą, dobrze płatną pracę w przyszłości, satysfakcję z obranej ścieżki rozwoju zawodowego – podkreśliła marszałek Renata Janik. – Ważne jest, by od najmłodszych lat rozmawiać z dziećmi i wspierać je w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły i przyszłego zawodu. Dziś ważne jest, byśmy przez całe życie mieli świadomość i gotowość, by doskonalić swoje umiejętności, odpowiadać na warunki zmian na rynku pracy, dlatego też wspieramy kształcenie ustawiczne, kierowane do dorosłych – dodała marszałek województwa.

I Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej inauguruje cykliczne spotkania, podczas których będą poruszane ważne kwestie dla województwa świętokrzyskiego, związane z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształceniem kadr dla kluczowych branż naszego regionu. To krok do tworzenia platformy spotkań dla instytucji, placówek oświatowych i przedsiębiorców w celu wypracowania spójnych i trwałych mechanizmów współpracy.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. “Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, który wpisuje się w Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Podczas Forum Edukacji rozstrzygnięty został konkurs zespołowy, kierowany do szkół ponadpodstawowych pt. „AI w edukacji – przyszłość vs zagrożenie”. Uczniowie przygotowywali krótkie filmy, poruszające tematykę kompetencji cyfrowych, Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 i zastosowania sztucznej inteligencji w procesie uczenia. Zespoły, które przygotowały najciekawsze materiały filmowe, otrzymały nagrody. Gratulacje dla uczestników przekazała marszałek Renata Janik.

– Do konkursu przystąpiło 14 szkół, które reprezentowało 81 uczniów. Wszystkim uczestnikom dziękuję za zaangażowanie – powiedziała marszałek Renata Janik. – Cieszę się, że zaprezentowaliście nam swoje zainteresowania i talent, które zostaną docenione w postaci ufundowanych nagród.

Galę zakończył koncert z udziałem gitarzysty Piotra Resteckiego.

Jutro w ramach I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej, odbędą się wykłady i panele dyskusyjne dotyczące m.in. roli doradztwa zawodowego w uczeniu się przez całe życie, wpływu transformacji cyfrowej na życie dorosłych, tworzenia systemów wsparcia dla dorosłych.

W dyskusjach biorą udział m.in. Artur Potaczała, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Elżbieta Korus dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Sławomir Leśniewski dyrektor Departamentu IT Urzędu, Aleksandra Marcinkowska dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i zastępca Agnieszka Kubicka.