Bonum Publicum

Bonum Publicum – Nagroda Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego

To już XVII edycja konkursu zapoczątkowanego w 1998 roku. Patronem nagrody jest Aleksander Patkowski (1890-1942), znakomity regionalista, propagator idei otwartego, aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, pedagog i pisarz. Do 31 sierpnia 2020 roku można zgłaszać kandydatury do nagrody.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
1. Za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący szansą na zaangażowanie obywateli.
2. Za publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi i regionowi sandomierskiemu, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Organizatorzy zapraszają osoby prywatne, stowarzyszenia i instytucje z całego kraju do zgłaszania kandydatów. Zależy im na zgłoszeniach od wszystkich, którzy swoją twórczą postawą kształtują wizerunek nowoczesnej i kreatywnej Polski, jednocześnie pomnażając dobro publicznej oraz na publikacji dotyczących ziemi sandomierskiej.

Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (opisowej, sprawozdawczej, fonograficznej, fotograficznej oraz książkowej) pod adresem:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12
27 – 600 Sandomierz
tel./fax 15 832 22 65
e-mail: sekretariat@zamek-sandomierz.pl

Nagroda przyznawana jest w formie okolicznościowych statuetek oraz dwóch, równorzędnych nagród pieniężnych.  Celem nagrody jest zachęta do kontynuowania działań indywidualnych i zbiorowych, nawiązujących do dorobku i osiągnięć Aleksandra Patkowskiego, współtwórcy polskiego regionalizmu, wyzwalanie aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalanie odrębności lokalnych oraz popularyzacja tzw. małych ojczyzn.

Fundatorem nagrody jest Burmistrz Miasta Sandomierza, a organizatorem – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, a w edycji młodzieżowej – I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

REGULAMIN