Andrzej Bętkowski

Pieniądze na zakup nowych aut dla świętokrzyskich strażaków

28 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie świętokrzyskim otrzymało promesy na zakup nowych wozów strażackich. W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w uroczystości wręczenia dotacji wzięli udział: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do 28 jednostek w regionie: w Potoku Wielkim, Miłoszowicach, Śladkowie Małym, Rudzie, Zbrzy, Ciekotach, Fałkowie, Gosaniu, Grzymałkowie, Kielcach, Kozowie, Kozubowie, Lipniku, Łękawie, Piotrowie, Samborcu, Samsonowie, Sancygniowie, Sędziszowie, Smykowie, Strzelcach, Szydłowie, Tarłowie, Tuczępach, Tychowie Starym, Wielkiej Wsi, Witosławicach, Żelisławicach.

W sumie na zakup wszystkich aut zostanie przeznaczona kwota 20,8 milionów złotych.

– Rok temu 490 samochodów trafiło do jednostek straży pożarnych w kraju. Trudno pobić ten rekord, ale udało się. Dziś zbliżamy się do 600 nowych samochodów dla jednostek. Cieszę się, że udało się to zrealizować – mówił nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć