Arkadiusz Bąk Siedzący Przy Stole Zastawionym Reporterskimi Mikrofonami

Briefing prasowy Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń bieżącego roku, podobnie zresztą jak było to w grudniu roku ubiegłego, jest dla radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego niezwykle pracowity. W najbliższy poniedziałek, 29 stycznia w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej odbędzie się już trzecie posiedzenie tego gremium w ciągu ostatnich czterech tygodni. 25 stycznia odbył się briefing prasowy podczas którego Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku, poinformował o najważniejszych punktach posiedzenia.

Jak podkreślał przewodniczący Arkadiusz Bąk najważniejszymi projektami uchwał, nad którymi pochylą się radni wojewódzcy podczas LXX sesji Sejmiku będzie Budżet Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2040. Przypomnijmy, że podczas grudniowej sesji Sejmik odrzucił zaproponowany wówczas przez Zarząd Województwa projekt budżetu.

– Po 10 stycznia otrzymaliśmy od Zarządu Województwa nowy projekt budżetu, który był opiniowany na komisjach Sejmiku. Większość komisji zaopiniowała go pozytywnie przy wstrzymującej się od głosu dużej części radnych. Świadczy to o tym, że opinie nie są jeszcze do końca ugruntowane i radni wciąż analizują przedstawiony projekt zmian – powiedział Arkadiusz Bąk.

Przewodniczący Sejmiku przedstawił zmiany, jakie wprowadził Zarząd Województwa w nowym projekcie uchwały budżetowej. Są one odpowiedzią na uwagi radnych Sejmiku zgłoszone w trakcie dyskusji nad projektem uchwały budżetowej 28 grudnia w 2023 r. Jak poinformował Arkadiusz Bąk obejmują one m.in.:

  • Zmniejszenie o 7,25 mln zł wydatków na administrację publiczną (w tym: -1,5 mln zł na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, -5 mln zł na pomoc techniczną, -750 tys. zł rezygnacja z zakupu 4 samochodów elektrycznych);
  • Zmniejszenie o 1 mln zł wydatków na utrzymanie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu;
  • Zwiększenie o 1 mln 150 tys. zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, z czego dla Filharmonii Świętokrzyskiej –  350 tys. zł, Wojewódzkiego Domu Kultury – 300 tys. zł, Europejskiego Centrum Bajki – 250 tys. zł, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – 250 tys. zł;
  • Zwiększenie o 15 mln 600 tys. zł wydatków związanych z przywróceniem niezrealizowanego w 2023 roku planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich;
  • Zwiększenie o 12 mln zł wydatków na dotacje celowe dla Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na dokończenie inwestycji obejmującej przebudowę siedziby przy ul. Sienkiewicza;

Dodatkowo, jak podkreślił przewodniczący Arkadiusz Bąk, w nowym projekcie uchwały budżetowej Zarząd Województwa wprowadził nowe pozycje:

  • „Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych z terenu województwa świętokrzyskiego”, na realizację którego w ciągu dwóch najbliższych lat zaplanowano ok. 1 mln 150 tys. zł;
  • „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zwieszenie wydatków w 2024 o kwotę 600 tys. zł (w 2025r. + 740 tys. zł, w 2026r. + 150 tys.);
  • Zwiększono o 200 tys. zł wydatki na realizację przez ŚCDN Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” ;
  • Zwiększenie wydatków o 500 tys. zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń;
  • Projekt pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia seniorów” w ramach FES 2021-2027 – zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 4 mln 800 tys. zł, w roku 2025 o kwotę 4 mln 330 tys. zł, w 2026 r. o 4 mln 360 tys. zł, a w roku 2027 o 146 tys. zł.

– Radni ocenią w głosowaniu podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku czy wprowadzone w budżecie na 2024 rok zmiany są wystarczające. Ja mogę wyrazić opinię jedynie we własnym imieniu – podkreślał podczas czwartkowego briefingu prasowego Arkadiusz Bak. – Uważam, że kierunek zmian jest dobry. Pytaniem zasadniczym jest pytanie właśnie o to, czy ich zakres jest wystarczający. Pewnie właśnie dlatego na razie radni wstrzymują się od wyrażenia jednoznacznej opinii. Natomiast należy zauważyć, że kierunek jest taki, jaki wskazali radni podczas posiedzeń Komisji i grudniowej sesji Sejmiku – dodał przewodniczący.

Obradujące w styczniu br. komisje Sejmiku pozytywnie zaopiniowały nowy projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok. Wyjątek stanowiły Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, które nie podjęły głosowań nad projektem z powodu braku kworum. Kolejne posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą odbędzie się jutro o godzinie 13.00, zaś posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów zaplanowano w najbliższy poniedziałek, tuż przed rozpoczęciem LXX sesji Sejmiku.

 

 

 

Galeria zdjęć