Aktualności wyróżnione

II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2018 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II edycję konkursu ofert na zadania dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Radni Sejmiku na ostatniej Sesji przyznali kwotę 429.284 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2018 r.

Img 4734

Roztańczeni i rozśpiewani seniorzy w Staszowie

Blisko 200 osób uczestniczyło w eliminacjach regionalnych I Świętokrzyskiego Festiwalu Seniorów, które odbyły się w Staszowie. Prezentacjom przyglądali się członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, starosta staszowski Michał Skotnicki, Dariusz Detka, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej. Rolę gospodarza pełnił dyrektor miejscowego Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica, radny Sejmiku Województwa, Izydor Grabowski. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Komunikacji Społecznej.

Img 1177

Wiemy, kto otrzyma Talenty Świętokrzyskie

Rekordowa XIX edycja „Talentów Świętokrzyskich” – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował dzisiaj o przyznaniu 55 nagród i wyróżnień w ramach tegorocznej edycji „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. Komisja ds. nagród sprawdziła i oceniła pod względem formalnym i merytorycznym 94 wnioski, do nagród rekomendując 46 kandydatów (41 nagród indywidualnych i 5 zespołowych), a 9 – do wyróżnień. I taką ostateczną decyzję przyjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 12 października w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa 768x510

Dofinansują cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 12 do 26 października 2018r.

Wyświetlane od 5880 - 5890 z 6886