Aktualności wyróżnione

umowy na termomodernizację, rewitalizację z RPO wŚ, styczeń 2020

Samorządy otrzymały wsparcie na termomodernizację budynków, rewitalizację i nowoczesne oświetlenie

Radoszyce, Łagów, Opatów, Dwikozy i Mirzec to gminy, w których dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i środkom z budżetu państwa pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne, zrewitalizowane będzie centrum miejscowości, a budynki szkół, hala sportowa, strażnice przejdą termomodernizację. Przedstawiciele samorządów podpisali umowy na dofinansowanie realizacji złożonych projektów. Podpisy złożyli również marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca w obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Marka Strzały i członka Zarządu Mariusza Goska. Z dofinansowania na realizację prac termomodernizacyjnych skorzysta również Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Ponad 8 Mln Zł Na Wsparcie Innowacyjnych Rozwiązań W świętokrzyskich Przedsiębiorstwach

Ponad 8 mln zł na wsparcie innowacyjnych rozwiązań w świętokrzyskich przedsiębiorstwach

3 świętokrzyskie firmy otrzymają wsparcie finansowe na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali z przedstawicielami przedsiębiorstw umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Marek Strzała oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Img 9624

Chcą upamiętnić Matki Polki Sybiraczki

Inicjatywę budowy pomnika Matki Polki Sybiraczki przedstawili członkowie Związku Sybiraków podczas spotkania z przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Prusiem i marszałkiem Andrzejem Bętkowskim. Środowisko zesłańców syberyjskich pragnie w ten sposób upamiętnić heroizm kobiet polskich – matek, które w ekstremalnych warunkach walczyły o utrzymanie przy życiu swoich dzieci, przekazując im także głęboki patriotyzm i tradycje narodowe.

Umowy na dofinansowanie ze środków PROW budowy świetlic wiejskich, styczeń 2020

Nowe świetlice wiejskie powstaną dzięki pieniądzom z PROW

W czterech świętokrzyskich gminach: Bogorii, Zawichoście, Rudzie Malenieckiej oraz Sędziszowie powstaną nowe i zostaną zmodernizowane istniejące świetlice wiejskie. Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca, w obecności członka Zarządu Mariusza Goska, podpisali umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obiektach pełniących funkcje kulturalne. Środki na odnowienie lub budowę nowych placówek pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyświetlane od 5860 - 5870 z 9089