Koordynacja świadczeń rodzinnych

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostaną przekazane wojewodom.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. korespondencję dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prosimy kierować na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel. : +48 41 342 14 15”

Wyświetlane od 10 - 18 z 13