Aktualności Biura Prasowego

 
 

Stawiają na przedsiębiorczość

Nowe obiekty produkcyjne Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw oraz  Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim powstały w ramach unijnego Programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza.  Zrealizowany w województwie świętokrzyskim projekt „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim” ma wartość blisko 10 milionów euro. Około 4,4 miliona euro sfinansowała Unia Europejska, resztę wyłożyły Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski.

Spotkania, uroczystości

Dom Harcerza im. Natalii Małachowskiej organizuje dziś przed pomnikiem Harcerzom Poległym za Ojczyznę w Parku Miejskim capstrzyk harcerski w przeddzień wybuchu drugiej wojny światowej. O godz. 20.00 zabrzmią: hymn państwowy i hymn harcerski. W programie capstrzyku ponadto obietnica zuchowa, gawęda historyczna i apel poległych. Uczestnicy złożą kwiaty pod pomnikiem i zapalą znicze. Odbędzie się również koncert Harcerskiej Orkiestry. W uroczystościach uczestniczył będzie wicemarszałek Zdzisław Wrzałka.

Wyświetlane od 6800 - 6810 z 7172