Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 22 STYCZNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 22 STYCZNIA

Ponad 900 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację projektu mającego na celu wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez kompleksową rehabilitację pulmonologiczną osób cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego. W Urzędzie Marszałkowskim marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z dyrektorem lecznicy Youssefem Sleimanem umowę na dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu to 1 005 326,40 zł.

Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej

Podczas ostatniego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Łączna kwota dotacji w tym zakresie to 590 tysięcy złotych.

Można zgłaszać kandydatów do nagrody NOVATOR 2018

Można zgłaszać kandydatów do nagrody NOVATOR 2018

Pod patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego odbędzie się trzynasta edycja konkursu dla przedsiębiorców i wynalazców o nagrodę NOVATOR. Celem organizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach przedsięwzięcia jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku świętokrzyskiej ekonomii. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 29 marca 2019 roku.

Siedem milionów na oświetlenie uliczne w Skarżysku

Samorząd Skarżysko – Kamiennej wymieni na ekologiczne prawie całe oświetlenie uliczne w mieście. Gmina pozyskała na ten cel 7 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego rozstrzygnął konkurs z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” i przyznał dofinansowanie dla skarżyskiego projektu.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 15 STYCZNIA

Możliwościom wsparcia działań samorządów gminnych oraz działań samorządów powiatowych i szkół zawodowych w konkursach społecznych ogłaszanych w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotyczy spotkanie Zarządu Województwa z wójtami, burmistrzami z terenu powiatu kieleckiego oraz z prezydentem Kielc. Spotkanie jest pierwszym z cyklu spotkań informacyjnych, które w najbliższym czasie odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim dla samorządowców z województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 1 - 10 z 6648