Aktualności Biura Prasowego

 
 
Brązowy medal dla świętokrzyskiej drużyny

Brązowy medal dla świętokrzyskiej drużyny

Stu piętnastu urzędników z całej Polski wzięło udział w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”, która odbyła się 17-19 maja w Drzonkowie. Reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zdobyła brązowy medal. Zawodnikom gratulowali: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz członkowie Zarządu Województwa Mariusz Gosek i Marek Jońca.

Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

Cztery kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej zostaną ogłoszone przez Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa przyjął regulaminy tych konkursów. – Są to przedsięwzięcia, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach tzw. części miękkiej RPO, objętej interwencją Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota, przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów wyniesie ponad 27,5 mln zł – mówi wicemarszałek Renata Janik.

Dodatkowe miliony na rozwój obszarów wiejskich

Dodatkowe miliony na rozwój obszarów wiejskich

Prawie 50 mln złotych otrzymało województwo świętokrzyskie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Pieniądze te będą przeznaczone dla Lokalnych Grup Działania i dla gmin na gospodarkę wodno – ściekową. – W bieżącej perspektywie nasz region otrzymał już 334 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a teraz dochodzą dodatkowe pieniądze, to prawie 50 milionów złotych – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski. W konferencji wzięli także udział Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki i Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 17 – 19 MAJA

Marszałek Andrzej Bętkowski, Sekretarz Województwa Mariusz Bodo oraz Radny Sejmiku Województwa Grzegorz Banaś przebywają z wizytą w obwodzie winnickim na Ukrainie. Delegacja uczestniczyć będzie w obchodach Dnia Europy w Winnicy, a także spotka się z władzami regionu, Konsulem Generalnym RP w Winnicy i winnicką Polonią. Odwiedzą również fabrykę „Barlinek Invest” Sp. z o. o. Wizyta odbywa się w ramach wieloletniej współpracy partnerskiej województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego na Ukrainie.

Wyświetlane od 1 - 10 z 6786