Aktualności Biura Prasowego

 
 

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 24 MAJA

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z udziałem marszałka Adama Jarubasa odbędzie się podpisanie umów o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Łącznie podpisane zostaną 23 umowy na kwotę 2 884 987, 00 zł.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 23 MAJA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 23 MAJA

W Urzędzie Gminy w Fałkowie marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisali pre – umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości” w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPO WŚ na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu to 5 565 408, 45 zł. Dofinansowanie:unijne 4 175 150, 26 zł (80% wydatków kwalifikowalnych Gmina, partnerzy 75% – Spółdzielnie oraz 65% „J&J” Spółka Cywilna).

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 22 MAJA

W Warszawie uczestniczy w II Warszawsko-Krakowskim Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt. „Wybory samorządowe – samorządowe wybory”, organizowanym przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 21 MAJA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 21 MAJA

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach  marszałek Adam Jarubas uczestniczy w I Świętokrzyskim Kongresie Seniora pod hasłem „Możliwości i potrzeby zdrowego, aktywnego i bezpiecznego sposobu życia osób po 60 roku życia”. Uczestnikami Kongresu są przedstawiciele: Gminnych Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związków kombatanckich, Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów, Organizacji Pozarządowych działających na rzecz Seniorów. Organizatorem spotkania jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów.

Wyświetlane od 1 - 10 z 6411