Aktualności Biura Prasowego

 
 

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 16 LISTOPADA

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa wręczyła Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem Projektu jest wyposażenie pracowni komputerowych w 79 obiektach szkół podstawowych w 49 gminach – zlokalizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji – „Najgorszy dostęp do usług” publicznych. Wartość projektu to 4 723 632,00 zł, w tym dofinansowanie unijne to (75%) 3 542 724,00 zł.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 15 LISTOPADA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 15 LISTOPADA

Ze świętokrzyskich przykładów kreowania polityki regionalnej dla młodzieży chcą skorzystać przedstawiciele Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej, którzy do 15 listopada gościć będą w naszym regionie. Delegacja odwiedzi m.in. Starachowice, gdzie porozmawia z autorką pierwszej miejskiej strategii dla młodzieży. Spotka się także z młodymi ludźmi zaangażowanymi w realizację projektów w ramach programu grantowego „Mania Działania”.

Nowy wóz dla OSP Sulisławice

Nowy wóz dla OSP Sulisławice

Gmina Łoniów otrzyma 589 486,12 zł dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na projekt pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w gminie Łoniów – przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik oraz wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz. Wartość całkowita projektu to: 785 981,50 zł., a jego celem – poprawa stanu bezpieczeństwa w gminie i zapobieganie zagrożeniom.

Będą nowe pracownie informatyczne w 79 szkołach!

Prawie 5 milionów złotych przeznaczy Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na wyposażenie szkół w 49 gminach regionu w nowoczesne pracownie informatyczne. Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)”. Projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski – Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Wyświetlane od 1 - 10 z 6580