Aktualności Biura Prasowego

 
 

75. rocznica pacyfikacji Michniowa

Z okazji 75. rocznicy Pacyfikacji Michniowa oraz w ramach obchodów nowego święta państwowego – Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie odbędą się dwudniowe uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Towarzyszyć im będzie konferencja „Spotkanie pokoleń”, podczas której zostaną odczytane fragmenty pamiętnika Emilii Ziomek, naocznego świadka pacyfikacji. Uroczystości rozpocznie 12 lipca o godz. 15.00 msza święta w intencji ofiar pacyfikacji. Po przemówieniach zaproszonych gości odbędzie się koncert Masovia Baroque Orchestra. Na zakończenie uczestnicy złożą kwiaty przed mogiłą pomordowanych mieszkańców Michniowa. W uroczystościach udział wezmą marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz członkowie Zarządu Województwa: Piotr Żołądek i Marek Szczepanik.

Z prac Zarządu Województwa – 12.07.18

W Busku-Zdroju marszałek Adam Jarubas weźmie udział w inauguracji prac związanych z realizacją projektu „Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku-Zdroju”. Wartość tego zadania to ponad 12 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 10,1 mln zł. Zakończenie prac budowalnych zaplanowano na koniec sierpnia 2020 roku. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej poprzez oddanie do użytku w pełni wyposażonego hospicjum stacjonarnego, oddziału opiekuńczo – leczniczego oraz poradni medycyny paliatywnej, prowadzonych przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta. Obiekt będzie dostosowany do osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Podsumowali projekt

Podsumowali projekt

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Chmielniku  uroczyście podsumowano projekt „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”, zrealizowanego w ramach działania 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego” – poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu udział wziął członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

7 milionów na komunikację w Końskich

W Końskich, członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”, realizowanego w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ 2014-2020 – typ projektu: Infrastruktura transportu publicznego oraz zakup niskoemisyjnego taboru miejskiego”.Wartość tego zadania to blisko 8,3 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 7 mln zł. Planowana data zakończenia inwestycji to koniec lipca 2019 roku.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 6 – 8 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 6 – 8 LIPCA

Marek Szczepanik i Piotr Żołądek, członkowie Zarządu Województwa uroczyście przekazali Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich umowy na dofinasowanie zadań w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowy dotyczą realizacji dwóch projektów: „Śladami kultury benedyktyńskiej” i „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 5 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 5 LIPCA

 W Pińczowie  z udziałem marszałka Adama Jarubasa i wicemarszałka Jana Maćkowiaka odbyło się uroczyste wbicie łopaty pod budowę Obwodnicy Pińczowa. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”. Szacowana wartość robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową to ponad 37, 8 mln zł .

Wyświetlane od 1 - 10 z 6461