Aktualności Biura Prasowego

 
 
Zmodernizują oświetlenie uliczne

Zmodernizują oświetlenie uliczne

Ponad 36, 8 mln zł dofinansowania unijnego otrzymało łącznie 19 gminy z województwa świętokrzyskiego na modernizację oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik uroczyście podpisali pierwsze umowy na dofinansowanie projektów z przedstawicielami Gmin: Klimontów, Krasocin, Małogoszcz, Morawica, Nagłowice, Oleśnica, Połaniec, Wiślica.

Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach wspólnie z oddziałem świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wojewodą świętokrzyskim, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowały konferencję, mającą pomóc organizacjom pozarządowym z regionu nawiązać współpracę i skutecznie ubiegać się o środki na realizację zadań publicznych. Podpisano także pierwsze umowy na projekty, które będą dofinansowane ze środków RPO, a wkład własny zostanie pokryty z budżetu PFRON.

Spółki z Grupy ARP stawiają na innowacje

Spółki z Grupy ARP stawiają na innowacje

Kieleckie spółki z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM) i Centrum Pneumatyki  „PREMA” podpisały porozumienia ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT). Wsparcie instytucji naukowej pomoże wzmocnić wdrożenia innowacji w zakresie wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych (ŚKSM) oraz urządzeń pneumatycznych i układów automatyki przemysłowej (PREMA). Uroczyste podpisanie umów odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, głównego udziałowca Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (drugim jest Politechnika Świętokrzyska). W konferencji udział wzięła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Sąsiedzka współpraca

Sąsiedzka współpraca

Podpisaniem przez marszałków Andrzeja Bętkowskiego i Władysława Ortyla „Deklaracji współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Województwem Podkarpackim na rzecz wzmocnienia spójności oraz konkurencyjności obu Regionów” zakończyło się dzisiejsze, wspólne posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego. W trakcie zorganizowanego w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu spotkania omówiono kwestie ważne dla rozwoju obu regionów, w tym m.in. realizację projektów istotnych dla usprawnienia systemu transportowego Makroregionu Polski Wschodniej, dyskutowano także o rekultywacji wyrobiska „Piaseczno” czy wyznaczeniu wspólnych szlaków turystycznych „Greenways”.

Z Kielc do stolicy w 80 minut

Z Kielc do stolicy w 80 minut

Ponad 70 kilometrów nowo wybudowanych i prawie 210 kilometrów zmodernizowanych, przebiegających przez świętokrzyskie linii kolejowych, połączy nasz region z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dziś w Kielcach rozpoczęły się regionalne konsultacje w sprawie przebiegu kolejowych linii dużych prędkości prowadzących do CPK. W spotkaniu poświęconym zapoznaniu z inwestycją, w tym przedstawieniu planowanych tras, uczestniczył członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Wyświetlane od 1 - 10 z 6934