Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 16 SIERPNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 16 SIERPNIA

W Busku – Zdroju marszałek Adam Jarubas zapoznał się z postępem prac przy realizacji projektu pn. „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”. Inwestycja otrzymała ponad 11, 3 mln zł dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to ponad 15, 2 mln zł.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 14 – 15 SIERPNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 14 – 15 SIERPNIA

W Świętej Katarzynie marszałek Adam Jarubas podpisał umowę na dofinansowanie projektu gminy Bodzentyn pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. Wartość projektu: 3 123 187,00 zł. Kwota dofinansowania (UE): 2 654 708,95 zł.

Dzień Seniora w Hucie Szklanej

Dzień Seniora w Hucie Szklanej

18 sierpnia w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej (gmina Bieliny) odbędzie się Dzień Seniora połączony z akcją profilaktyczną. Będzie to spotkanie o charakterze rekreacyjnym, w czasie którego odbędą się zarówno występy artystyczne prezentujące lokalny folklor i tradycje ludowe, ale również zajęcia ruchowe, warsztaty edukacyjne na temat profilaktyki, zdrowego trybu życia. Będzie można również skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 13 SIERPNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 13 SIERPNIA

W Skarżysku Kamiennej marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna”, realizowanego w ramach działania 5.2. Infrastruktura kolejowa RPOWŚ 2014-2020. Wartość projektu: 45 709 204,50 zł. Wydatki kwalifikowalne: 37 161 954,88 zł. Dofinansowanie: 31 587 661,65 zł (85%). Okres realizacji: 13.07.2018 r.– 31.12.2020 r.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 10 – 12 SIERPNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 10 – 12 SIERPNIA

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”. Koszt całkowity projektu: 14 447 352,51 zł. Dofinansowanie unijne: 13 722 134,89 zł (85,00% UE + 10% budżet państwa).

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 9 SIERPNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 9 SIERPNIA

W Iwaniskach Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa podpisał pre – umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPO WŚ na lata 2014 – 2020. Wartość projektu ogółem: 4 966 649,99 zł. Wydatki kwalifikowalne: 4 906 479,75 zł. Kwota dofinansowania: 3 923 740,71 zł.

I Świętokrzyski Festiwal Seniorów. Zapraszamy do udziału!

I Świętokrzyski Festiwal Seniorów. Zapraszamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy seniorów, którzy chcą zaprezentować na scenie swoje umiejętności: wokalne, taneczne, teatralne, kabaretowe czy literackie, do udziału w I Świętokrzyskim Festiwalu Seniorów. Finał wydarzenia odbędzie się 10 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, poprzedzą go eliminacje regionalne w Staszowie, Jędrzejowie i Kielcach. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Komunikacji Społecznej. Współorganizatorzy: pełnomocnik marszałka ds. seniorów, Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Partnerami medialnymi: Echo Dnia, Telewizja Świętokrzyska i Meloradio. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2018r. Wydarzenie odbywać się będzie w ramach obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 70 - 80 z 6568