Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 27 MARCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 27 MARCA

W siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca uczestniczyli w konferencji otwierającej projekt LIFE pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Podczas spotkania zaprezentowane zostało całe przedsięwzięcie oraz działania planowane w ramach jego realizacji. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polską Akademią Nauk – Instytutem Ochrony Przyrody w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Pińczów. Gośćmi konferencji byli także przedstawiciele partnerów projektu: Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. prof. IOP PAN Tadeusz Zając i mgr Adam Ćmiel; Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów Nadleśniczy Andrzej Wójciak; Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Piotr Kacprzak, kierownik zespołu ds. promocji i mediów Edyta Nowicka i starszy specjalista w wydziale ochrony lasu Jacek Koba.

Unijne stypendia dla prawie 600 uczniów!

Unijne stypendia dla prawie 600 uczniów!

265 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz 327 uczniów szkół zawodowych otrzyma po 3800 złotych w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego” oraz „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych”. To już trzecia edycja stypendiów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dzisiaj w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach uczniom, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w programach stypendialnych przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek wręczyli umowy stypendialne.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 22 – 24 MARCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 22 – 24 MARCA

Na zaproszenie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z partnerską wizytą przybywają w Kielcach przedstawiciele Komitatu Komárom-Esztergom na Węgrzech. Węgierska delegacja zwiedzi stolicę Świętokrzyskiego oraz weźmie udział w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dzisiaj przewodniczący Zgromadzenia Komitatu Komárom-Esztergom György Popovics wraz z małżonką oraz Zoltán Veres, sekretarz Urzędu w Komitacie Komárom-Esztergom rozpoczęli wizytę od spotkania z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 19 MARCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 19 MARCA

W regionie z wizytą studyjną przebywa 5 osobowa delegacja z Chorwacji w składzie: Melita Birčić, Dyrektor Regionalnej Agencji Rozwoju Regionalnego PORA – Koprivnica Križevci County; Senada Ranilović, Kierownik Departamentu Rozwoju Projektów; Marina Šandor Krznarić, Kierownik Departamentu Przedsiębiorczości, Inwestycji i Rozwoju Rolnictwa; Suzana Hirjanić, Kierownik Projektów ds. planowania strategicznego i Maja Belković Došen, Kierownik Projektów ds. rozwoju projektów. Celem wizyty jest wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystywania środków unijnych w kontekście rozwoju regionalnego. Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego z gośćmi spotkał się marszałek Andrzej Bętkowski.

Wyświetlane od 70 - 80 z 6790