Aktualności Biura Prasowego

 
 
Nowa, bezpieczna droga

Nowa, bezpieczna droga

 W miejscowości Jedlnica – na granicy gmin Chęciny i Małogoszcz, z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka, marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz członka Zarządu Województwa Marka Jońcy odbyło się uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej 762 na odcinku węzeł Kielce Południe – granica gminy Chęciny. Inwestycja realizowana była na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęcinach – Małogoszcz na odcinku od km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25 km” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa. Wartość inwestycji to 69,5 mln zł, a dofinasowanie 49,2 mln zł.

Powstanie Centrum Urazowe dla Dzieci

Powstanie Centrum Urazowe dla Dzieci

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński oraz dyrektor lecznicy Andrzej Domański, z udziałem członka Zarządu Województwa Marka Bogusławskiego podpisali umowę na budowę pierwszego w regionie Centrum Urazowego dla Dzieci. Kosztować ono będzie ponad 9 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie tu 7,5 mln zł. Obiekt powstanie przy Świętokrzyskim Centrum Pediatrii. Do istniejącej obecnie izby przyjęć szpitalika dobudowany zostanie budynek o powierzchni blisko 560 metrów kwadratowych, a sama izba zostanie zmodernizowana. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do wyposażenia nowego centrum: tomograf komputerowy, kardiomonitor, aparatura pracowni endoskopowej oraz sali wstępnej intensywnej terapii. Powstanie również zadaszony podjazd dla karetek.

Z prac Zarządu Województwa

Z prac Zarządu Województwa

Gościem rozpoczynającego się dziś o godzinie 10:30 w Centrum Kongresowym Targi Kielce S.A. Forum rozwoju przedsiębiorczości będzie wicemarszałek Renata Janik. Wydarzenie zainauguruje realizację projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

e-usługi w służbie zdrowia

e-usługi w służbie zdrowia

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyła się konferencja dotycząca realizacji projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” („InPlaMed WŚ”) finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem spotkania jest przedstawienie zagadnień dotyczących realizacji projektu „InPlaMed WŚ”, w tym wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz utworzenie usług elektronicznych w obszarze ochrony zdrowia świadczonych przez placówki medyczne biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Jednym z zagadnień poruszanych na konferencji była także kwestia  optymalizacji procesów w szpitalach, mająca m.in. na celu zapewnienie zgodności ze standardami jakości oraz uzyskaniem akredytacji NFZ. W spotkaniu udział wziął członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski.

Kiermasz Świąteczny w Urzędzie Marszałkowskim

Kiermasz Świąteczny w Urzędzie Marszałkowskim

Oryginalne stroiki, bombki, aniołki, kartki i ozdoby świąteczne – to wszystko można było nabyć podczas kiermaszu świątecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Swoje prace zaprezentowali podopieczni kieleckich placówek opiekuńczych – uczestnicy zajęć środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej i świetlic środowiskowych. Wszystkie ozdoby wykonywane są ręcznie w pracowniach ogrodniczych, gobeliniarskich, plastycznych czy krawieckich, wymienionych placówek. Są nie tylko piękne, ale także oryginalne. Dzieci i dorośli, którzy od kilku miesięcy przygotowują te kolorowe cudeńka, wkładają w pracę nie tylko swój talent, umiejętności i pracowitość, ale przede wszystkim serce. Wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży, przeznaczane będą na potrzeby goszczących w Urzędzie placówek. Kiermasz odwiedzili: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa – Marek Bogusławski, Marek Jońca i Mariusz Gosek.

51 projektów termomodernizacyjnych z unijnym dofinansowaniem

51 projektów termomodernizacyjnych z unijnym dofinansowaniem

129 milionów złotych to sumaryczna kwota dotacji, które trafią na dofinansowanie 51 bardzo oczekiwanych przez samorządy i cieszących się ogromną popularnością projektów z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs na wsparcie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wyświetlane od 60 - 70 z 6677