Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 30 SIERPNIA – 1 WRZEŚNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 30 SIERPNIA – 1 WRZEŚNIA

Na Zamku Królewskim w Sandomierzu marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył w VII edycji międzynarodowych spotkań sieciujących B2B pn. „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Aktywizacja zawodowa i społeczna ze wsparciem z RPO

Aktywizacja zawodowa i społeczna ze wsparciem z RPO

Ponad 500 osób z powiatu jędrzejowskiego oraz gmin: Obrazów, Pawłów, Kunów, Starachowice i Skarżysko Kościelne skorzysta z aktywizacji zawodowej i społecznej, w ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowy na realizację przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 8,7 mln zł podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu udział wzięła radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Agnieszka Buras.

Małe granty dla naszych OSP

Małe granty dla naszych OSP

750 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz budowę, modernizację i remonty strażnic trafi do 69 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu. Dzisiaj w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek  uroczyście podpisali umowy z przedstawicielami gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Wysokość udzielonego wsparcia waha się od 5 do 18 tys. złotych.

Promocja inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego w Sandomierzu

Promocja inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego w Sandomierzu

30 sierpnia o godz. 10.00 na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbędzie się VII edycja międzynarodowych spotkań sieciujących B2B pn. „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego”. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 28 SIERPNIA

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś i radna Sejmiku Agnieszka Buras wezmą udział w posiedzeniu Komisji ds. Polski Wschodniej. Podczas obrad odbędzie się dyskusja nad zgłoszonymi uwagami do Stanowiska dot. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia +. Dodatkowo przedstawiona zostanie propozycja nowego regulaminu Komisji ds. Polski Wschodniej.

Wyświetlane od 60 - 70 z 6973