Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 31 SIERPNIA – 2 WRZEŚNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 31 SIERPNIA – 2 WRZEŚNIA

W Sędziszowie marszałek Adam Jarubas podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów” w ramach Poddziałanie 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymają 3 szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Sędziszów: Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie. Łączna kwota dofinansowania to 600 467,50 zł.

Zapraszamy do Włoszczowy!

Zapraszamy do Włoszczowy!

W najbliższa niedzielę, 2 września we Włoszczowie odbędzie się Wojewódzkie Święto Plonów – szczególne święto, podczas którego rolnicy dziękują za zbiory, prezentując symboliczny bochen chleba upieczony z mąki powstałej z ziarna z tegorocznych żniw oraz upleciony ze zbóż wieniec. Wydarzenie jest także okazją do zaprezentowania zmian, jakie zachodzą w świętokrzyskim rolnictwie, inwestycji poczynionych na terenach wiejskich. W uroczystościach dożynkowych wezmą udział marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, Marek Szczepanik i Piotr Żołądek.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 28 SIERPNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 28 SIERPNIA

W Nowej Słupi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa podpisał z wójtem gminy Andrzejem Gąsiorem umowę na przekazanie przez Województwo dla Gminy dotacji celowej na realizację zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. Dotacja w kwocie 45 tys. złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocicach.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 23 SIERPNIA

Marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak przebywają z wizytą na Ukrainie, gdzie uczestniczą w obchodach 27. rocznicy Niepodległości Ukrainy. W programie uroczystości zaplanowano m. in.: uroczystą ceremonię podniesienia flagi Ukrainy, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego, spotkanie z Polonią Winniczyzny, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Chwały, znakiem pamięci «Bohaterów Nieba setki».

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 22 SIERPNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 22 SIERPNIA

W Staszowie w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wsparcie otrzymają 3 szkoły funkcjonujące na terenie powiatu staszowskiego: Zespół Szkół w Łącznej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli – Osiek i Liceum Ogólnokształcące w Staszowie. Łączna kwota dofinansowania to 901 679, 39 zł.

Wyświetlane od 60 - 70 z 6568