Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z myślą o osobach niepełnosprawnych

Z myślą o osobach niepełnosprawnych

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim wicemarszałek Renata Janik i członkowie Zarządu Województwa Mariusz Gosek i Marek Bogusławski podpisali kolejne umowy na wsparcie ze środków PFRON wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym, które nie tylko integrują osoby z niepełnosprawnością, ale także rozwijają ich umiejętności, zdolności i zainteresowania, poprawiając w ten sposób jakość funkcjonowania tych osób w życiu codziennym. W sumie w ramach zadania pn. „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” dofinansowanie otrzymało 16 projektów na łączną kwotę 200 tys. złotych.

Akt notarialny w sprawie zamiany działek podpisany

Akt notarialny w sprawie zamiany działek podpisany

Ważny krok w kierunku budowy w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, nowej siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Akt notarialny w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Bęczkowskiej oraz ul. Generała Mariana Langiewicza i Wojska Polskiego w Kielcach podpisali dziś wicemarszałek Renata Janik, członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Marcin Piętak pokieruje Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Marcin Piętak pokieruje Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

Marcin Piętak, dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wybrany został prezesem zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas Walnego Zgromadzenia członków tej organizacji, które odbyło się 20 sierpnia, delegaci uzupełnili skład zarządu także o Beatę Wróbel ze Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz wiceprezydent Kielc Danutę Papaj, która pełnić będzie funkcję wiceprezesa świętokrzyskiej ROT.

Nowa dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Nowa dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W związku z przedłużającą się nieobecnością dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pana Arkadiusza Piecyka, który od ponad 2 miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o ogłoszeniu konkursu na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora tej instytucji. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach będzie pełnić Aleksandra Marcinkowska.

Wyświetlane od 100 - 110 z 7001