Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Radoszycach marszałek Adam Jarubas i Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa wzięli udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanego budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Inwestycja realizowana była w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej poprzez rozbudowę budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach” Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu opiewała na kwotę 3 528 429,76 zł, z czego 2 801 458,46 zł stanowiło dofinansowanie ze środków UE.

Z PRRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 – 5 SIERPNIA

Z PRRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 – 5 SIERPNIA

Ostrowiec Świętokrzyski przez najbliższe trzy lata realizować będzie projekt pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Gmina otrzymała na niego ponad 17 milionów złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Całość kosztować będzie ponad 25 milionów złotych. Uroczyste podpisanie umowy z udziałem marszałka Adama Jarubasa i przewodniczącego Sejmiku Arkadiusza Bąka odbyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 2 SIERPNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 2 SIERPNIA

W Koprzywnicy marszałek Adam Jarubas wziął udział w uroczystym wbiciu łopaty pod rozbudowę oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica”. Wartość całej inwestycji to ponad 34 miliony złotych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Koprzywnica otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 21 milionów złotych.

Świętokrzyscy Liderzy Kooperacji

Świętokrzyscy Liderzy Kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w partnerstwie z samorządami województw makroregionu wschodniego, reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w: Rzeszowie, Białymstoku i Lublinie oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie będzie realizować projekt pn. „Liderzy Kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Łączna wartość projektu to ponad 12, 8 mln złotych. Region świętokrzyski na jego realizację otrzymał ponad 2, 2 mln złotych. Dzisiaj marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisali umowy z powiatami biorącymi udział w projekcie.

Wyświetlane od 80 - 90 z 6568