Aktualności Biura Prasowego

 
 
Miliony na szkolne pracownie informatyczne

Miliony na szkolne pracownie informatyczne

Prawie 5 milionów złotych przeznaczy Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na wyposażenie szkół w 49 gminach regionu w nowoczesne pracownie informatyczne. Projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Kwota unijnego dofinansowania to 3,5 mln zł. Projekt będzie realizowany na obszarach strategicznej interwencji – obszarach wiejskich, o najtrudniejszym dostępie do usług publicznych. O szczegółach przedsięwzięcia mówili podczas briefingu prasowego marszałek województwa Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Agata Binkowska, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informatycznego Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Sztokfisz i dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk.

Talenty Świętokrzyskie przyznane

Talenty Świętokrzyskie przyznane

Rekordowa XIX edycja „Talentów Świętokrzyskich” – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował dzisiaj o przyznaniu 55 nagród i wyróżnień w ramach tegorocznej edycji „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. Komisja ds. nagród sprawdziła i oceniła pod względem formalnym i merytorycznym 94 wnioski, do nagród rekomendując 46 kandydatów (41 nagród indywidualnych i 5 zespołowych), a 9 – do wyróżnień. I taką ostateczną decyzję przyjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 12 października w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Teatr Plastyczny SEN

Teatr Plastyczny SEN

30 września z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych, Teatr Plastyczny SEN działający przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wyjedzie do Trydentu, by 1-5 października uczestniczyć w spotkaniach artystycznych włosko-polskich środowisk osób niesłyszących. O tym wydarzeniu i innych kwestiach związanych ze środowiskiem osób niesłyszących mowa była podczas briefingu prasowego z udziałem marszałka województwa Adama Jarubasa, dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury Jarosława Machnickiego, opiekuna artystycznego teatru Tomasza Irskiego. Gośćmi marszałka byli też przedstawiciele Teatru Plastycznego SEN – Sandra Tofil, Feliksa Jujeczka, Krystyna Skoczek, Barbara Siuda i Michał Michta. Z języka migowego tłumaczyła dr Marzena Wydrych – Gawryluk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Udany debiut połączeń kolejowych do Buska-Zdroju oraz coraz większe zainteresowanie pociągami do Sandomierza

Udany debiut połączeń kolejowych do Buska-Zdroju oraz coraz większe zainteresowanie pociągami do Sandomierza

Podsumowanie pierwszej edycji wakacyjnych połączeń kolejowych do Buska-Zdroju jednoznacznie wskazuje na potrzebę uruchomienia tożsamych połączeń w roku przyszłym. W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju z udziałem wicemarszałka Jana Maćkowiaka odbył się briefing prasowy dotyczący podsumowania wakacyjnych połączeń oraz prac nad możliwością uruchomienia regularnego połączenia kolejowego na trasie Kielce – Busko-Zdrój. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele gmin położonych przy trasie Kielce – Busko-Zdrój – burmistrz Buska Waldemar Sikora oraz wójt gminy Kije Krzysztof Słonina oraz Robert Zaborski, dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Przewozy Regionalne sp. z o.o. i Grzegorz Łukasik, dyrektor PKP PLK w Kielcach.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 13 WRZEŚNIA

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie marszałek Adam Jarubas podpisze umowy na dofinansowanie działania pn. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Łącznie z wnioskodawcami ubiegającymi się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania podpisanych zostanie 13 umów na kwotę 694 532 zł.

Miliony na Zielone Świętokrzyskie!

Miliony na Zielone Świętokrzyskie!

23 miliony złotych na Zielone Świętokrzyskie! Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznały dofinansowanie na realizację projektu środowiskowego pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”, przygotowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Projekt jest jednym z zaledwie trzech z Polski, które otrzymają dofinansowanie z program LIFE Komisji Europejskiej – działającego na rzecz środowiska i klimatu. Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych już podpisał umowę na finansowanie projektu, który jedyną śródlądową deltę rzeczną w Polsce przywróci do stanu pierwotnego. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej projekt przedstawili: marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor ZŚiNPK.

Wyświetlane od 80 - 90 z 6612