Aktualności Biura Prasowego

 
 
Program grantowy dla jednostek OSP

Program grantowy dla jednostek OSP

Pół miliona złotych na małe granty dla ochotniczych straży pożarnych! Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o wdrożeniu programu dedykowanego najmniejszym jednostkom OSP w regionie – „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. We współpracy z gminami druhowie będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe do 25 tys. złotych na modernizację strażnicy, np. przygotowanie szatni, remont łazienki czy dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu.

Na budowę sieci wodociągowej i modernizację oczyszczalni ścieków

Na budowę sieci wodociągowej i modernizację oczyszczalni ścieków

14 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę i uzyskały wymaganą liczbę punktów otrzyma łącznie ponad 97 milionów złotych dofinansowania w ramach konkursu z działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” RPOWŚ na lata 2014 – 2020 – poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs, dzięki czemu dofinansowanie otrzymają wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Podzielono pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Podzielono pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

100 tysięcy złotych to kwota jaką Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Podczas dzisiejszego posiedzenia dokonano podziału dotacji i przyjęto projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w tej sprawie.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 4 CZERWCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 4 CZERWCA

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach ostatniego konkursu do Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wybrał do dofinansowania 6 projektów z powiatu jędrzejowskiego i 4 projekty z powiatu włoszczowskiego na łączną wartość dofinansowania na ponad 4,9 mln. zł. Dzisiaj w Centrum Kultury w Jędrzejowie marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski podpisali umowy z beneficjentami z tych powiatów: Gminą Słupia, Gminą Secemin, Gminą Jędrzejów, Gminą Wodzisław, Gminą Nagłowice, Gminą Krasocin Gminą Sędziszów i Gminą Radków. Gmina Imielno i Kluczewsko podpiszą umowy w innym terminie.

Wsparcie infrastruktury sportowej i dydaktycznej szkół podstawowych z powiatu kieleckiego

Wsparcie infrastruktury sportowej i dydaktycznej szkół podstawowych z powiatu kieleckiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego do Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Osi priorytetowej 7 ,,Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ostatecznie dokonano wyboru 63 projektów na łączną kwotę dofinansowania 31 828 885 zł, w tym 29 753 317,16 zł EFRR oraz 2 075 567,89 zł z budżetu państwa. Dzisiaj marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy z beneficjentami z powiatu kieleckiego: Gminą Chmielnik, Gminą Łagów, Gminą Górno, Gminą Nowa Słupia, Gminą Pierzchnica, Gminą Strawczyn, Gminą Morawica, EDU CAMP Sp. z o. o. i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka.

Wyświetlane od 80 - 90 z 6890