Aktualności Biura Prasowego

 
 
75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś weźmie udział w obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się dziś w Kielcach. Rozpocznie je o godzinie 15:30 Msza Święta w Kościele Garnizonowym. Po nabożeństwie, uczestnicy obchodów przejdą pod Pomnik Harcerzy Poległych za Ojczyznę na Skwerze Szarych Szeregów, gdzie zaplanowano główne uroczystości. W programie m.in.: syreny alarmowe (godz. 17.00), Hymn Polski i podniesienie flagi narodowej na maszt, Hymn ZHP, wystąpienia okolicznościowe oraz składanie kwiatów i zapalenie zniczy. Organizatorami tego wydarzenia są: Urząd Miasta Kielce oraz Świętokrzyski Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej będą dochodzić do zdrowia

W Dziennym Domu Opieki Medycznej będą dochodzić do zdrowia

W Opatowie, Busku-Zdroju i Szydłowie powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej, w których osoby niesamodzielne – najczęściej po pobycie w szpitalu – znajdą kompleksową opiekę medyczną. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował dziś o dofinansowaniu trzech projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Na projekty z zakresu ochrony zdrowia

Na projekty z zakresu ochrony zdrowia

55 tys. zł rozdysponował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla pięciu organizacji pozarządowych w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Projekty dofinansowane w ramach Programu współpracy samorządu województwa świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 będą dotyczyć m.in. upowszechniania wśród mieszkańców województwa wiedzy na temat zdrowia psychicznego, profilaktyki HIV/AIDS oraz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnych i niwelowania ich skutków.

Niepełnosprawni sportowcy powalczą w ogólnopolskich zawodach

Niepełnosprawni sportowcy powalczą w ogólnopolskich zawodach

Trzynastu niepełnosprawnych reprezentantów Świętokrzyskiego w bocci i w lekkiej atletyce rywalizowało będzie jesienią na ogólnopolskich arenach sportowych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wsparł kwotą 4 tysięcy złotych Stowarzyszenie Spawniejsi.pl w Nieznanowicach, które wystąpiło do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Sport sprawia, że jesteśmy sprawniejsi”. Zaplanowano je od 10 września do 25 listopada br.

Ośrodek szkolno-wychowawczy w Broninie z nowym pawilonem

Ośrodek szkolno-wychowawczy w Broninie z nowym pawilonem

Blisko 3,2 mln złotych kosztowała będzie modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie (powiat buski). Do końca sierpnia przyszłego roku potrwa remont obiektu – część pieniędzy na ten cel powiat buski pozyskał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, z przeznaczeniem na roboty budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o wsparciu tej inwestycji sumą 895 tys. zł. Umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej”, ze starostą buskim Jerzym Kolarzem i wicestarostą Stanisławem Klimczakiem podpisali dziś wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Z prac Zarządu Województwa 30 lipca

W związku z wejściem w życie w dniu 18 lipca br. ustawy o „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, o godzinie 14.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim (Okrąglak) odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące działań zmierzających do uruchomienia przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz pozyskania środków z Funduszu. Wezmą w nim udział starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie z terenu województwa świętokrzyskiego. Samorząd województwa reprezentował będzie członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Rusza nabór wniosków o stypendia dla studentów medycyny!

Rusza nabór wniosków o stypendia dla studentów medycyny!

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Kwota stypendium to 2 tys. zł miesięcznie. W zamian za taką pomoc samorządu województwa stypendysta zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym prowadzonym przez samorząd województwa świętokrzyskiego na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Nabór potrwa do 10 września br.

Wyświetlane od 110 - 120 z 6974