Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 4 CZERWCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 4 CZERWCA

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach ostatniego konkursu do Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wybrał do dofinansowania 6 projektów z powiatu jędrzejowskiego i 4 projekty z powiatu włoszczowskiego na łączną wartość dofinansowania na ponad 4,9 mln. zł. Dzisiaj w Centrum Kultury w Jędrzejowie marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski podpisali umowy z beneficjentami z tych powiatów: Gminą Słupia, Gminą Secemin, Gminą Jędrzejów, Gminą Wodzisław, Gminą Nagłowice, Gminą Krasocin Gminą Sędziszów i Gminą Radków. Gmina Imielno i Kluczewsko podpiszą umowy w innym terminie.

Wsparcie infrastruktury sportowej i dydaktycznej szkół podstawowych z powiatu kieleckiego

Wsparcie infrastruktury sportowej i dydaktycznej szkół podstawowych z powiatu kieleckiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego do Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Osi priorytetowej 7 ,,Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ostatecznie dokonano wyboru 63 projektów na łączną kwotę dofinansowania 31 828 885 zł, w tym 29 753 317,16 zł EFRR oraz 2 075 567,89 zł z budżetu państwa. Dzisiaj marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy z beneficjentami z powiatu kieleckiego: Gminą Chmielnik, Gminą Łagów, Gminą Górno, Gminą Nowa Słupia, Gminą Pierzchnica, Gminą Strawczyn, Gminą Morawica, EDU CAMP Sp. z o. o. i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 30 MAJA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 30 MAJA

W Staszowie z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i członka Zarządu Województwa Mariusza Goska odbyło się uroczyste otwarcie obwodnicy Staszowa w ciągu drogi 764 (Kielce – Połaniec). Projekt Województwa Świętokrzyskiego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764” realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wyświetlane od 90 - 100 z 6894