Aktualności Biura Prasowego

 
 
Kadrówka już w Kielcach

Kadrówka już w Kielcach

LIV Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej dotrze dziś do Kielc. O godzinie 12.00, na cmentarzu wojskowym, uczestnicy Marszu złożą kwiaty na grobach poległych Legionistów i żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej. Następnie przemaszerują ulicą ks. Piotra Ściegiennego do skrzyżowania z ulicą Mariana Sołtysiaka, ulicą Gagarina i następnie do ulicy Krakowskiej. Tu, pod historyczną figurą Najświętszej Maryi Panny, złożony zostanie meldunek o przybyciu Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Dwa cenne projekty kieleckiej Caritas

Dwa cenne projekty kieleckiej Caritas

Wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali dziś dwie umowy z Caritas Diecezji Kieleckiej. Jedną – na dofinansowanie projektu „DROGA DO SUKCESU – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”, realizowanego w ramach działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Małe granty dla naszych OSP

Małe granty dla naszych OSP

750 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz budowę, modernizację i remonty strażnic trafi do 69 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Wysokość udzielonego wsparcia waha się od 5 do 18 tys. złotych.

Wyświetlane od 90 - 100 z 6973