Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 PAŹDZIERNIKA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 PAŹDZIERNIKA

W Wiśniówce koło Kielc otwarte zostało Centrum Opieki i Pielęgnacji. Gościem wydarzenia była wicemarszałek Renata Janik. Placówkę przygotowała i wyposażyła Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne to ponad 5 mln zł.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 1 PAŹDZIERNIKA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 1 PAŹDZIERNIKA

Marszałek Andrzej Bętkowski przebywał z wizytą w Fałkowie. Podczas spotkania z wójtem gminy Henrykiem Koniecznym uroczyście przekazał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne to 1 574 066,10 zł. Wartość całkowita inwestycji: 1 851 842,47 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 851 842,47 zł.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 30 WRZEŚNIA

Marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył będzie w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, które odbędzie się w Przystanku Historia w Krakowie (godz. 12.00). W tematyce spotkania m. in. prezentacja działań krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie nowych upamiętnień, remontów i ewidencji grobów. Pod obrady i głosowanie zostaną poddane również propozycje nowych upamiętnień znajdujących się w Dąbrowie Tarnowskiej, Końskich i Stowarzyszenia „Karczówka”.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 27 – 29 WRZEŚNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 27 – 29 WRZEŚNIA

“Razem dla Bezpiecznego Internetu” to hasło IX edycji projektu pn. “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. W tym roku w cyklu konferencji i spotkań, poświęconych tematyce mądrego korzystania m.in.
z mediów społecznościowych weźmie udział 140 świętokrzyskich szkół. W  inauguracji przedsięwzięcia, które odbyło się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, uczestniczyła wicemarszałek województwa Renata Janik.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 26 WRZEŚNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 26 WRZEŚNIA

Dzienna pomoc medyczna dla osób starszych i chorych w Szydłowie, żłobek w Ostrowcu Świętokrzyskim dla dzieci, których rodzice chcą wrócić na rynek pracy oraz dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej – takich przedsięwzięć dotyczą cztery projekty, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowy z beneficjentami na dofinansowanie tych zadań podpisali wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu województwa Mariusz Gosek. Łączna wartość dofinansowania unijnego projektów to ponad 30 mln zł. Pomocą zostanie objętych ponad 950 osób z terenu całego województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 50 - 60 z 7001