Aktualności Biura Prasowego

 
 
Prawie 7 mln zł na kolejne projekty społeczne – w edukacji i zdrowiu

Prawie 7 mln zł na kolejne projekty społeczne – w edukacji i zdrowiu

Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w kieleckich i opatowskich szkołach oraz utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Opatowie przewidują projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Władze Gminy Kielce, Powiatu Opatowskiego oraz Szpitala św. Leona sp. z o. o. podpisały umowy w tej sprawie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałek Renatą Janik.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 4 PAŹDZIERNIKA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 4 PAŹDZIERNIKA

W Ostródzie, w województwie warmińsko – mazurskim marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył w II posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. W programie konwentu znalazły się m.in. panele dotyczące „Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – możliwości zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów”, „Polityka Spójności Unii Europejski 2021-2027” oraz „Zagrożenia i uwarunkowania terminowego opracowania programów ochrony powietrza i krótkoterminowych planów działań”.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 PAŹDZIERNIKA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 3 PAŹDZIERNIKA

W Wiśniówce koło Kielc otwarte zostało Centrum Opieki i Pielęgnacji. Gościem wydarzenia była wicemarszałek Renata Janik. Placówkę przygotowała i wyposażyła Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne to ponad 5 mln zł.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 1 PAŹDZIERNIKA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 1 PAŹDZIERNIKA

Marszałek Andrzej Bętkowski przebywał z wizytą w Fałkowie. Podczas spotkania z wójtem gminy Henrykiem Koniecznym uroczyście przekazał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków” w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne to 1 574 066,10 zł. Wartość całkowita inwestycji: 1 851 842,47 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 851 842,47 zł.

Wyświetlane od 10 - 20 z 6966