Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 20 – 22 WRZEŚNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 20 – 22 WRZEŚNIA

– Niech ta droga będzie bezpieczna, niech ułatwia mieszkańcom, przedsiębiorcom, wczasowiczom podróżowanie po okolicach Buska i nadnidziańskich terenach – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa podczas oddania do użytku inwestycji realizowanej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej numer 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz Wiśle. W otwarciu uczestniczył również przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Zmodernizują oświetlenie uliczne

Zmodernizują oświetlenie uliczne

Ponad 36, 8 mln zł dofinansowania unijnego otrzymało łącznie 19 gminy z województwa świętokrzyskiego na modernizację oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik uroczyście podpisali pierwsze umowy na dofinansowanie projektów z przedstawicielami Gmin: Klimontów, Krasocin, Małogoszcz, Morawica, Nagłowice, Oleśnica, Połaniec, Wiślica.

Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach wspólnie z oddziałem świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wojewodą świętokrzyskim, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowały konferencję, mającą pomóc organizacjom pozarządowym z regionu nawiązać współpracę i skutecznie ubiegać się o środki na realizację zadań publicznych. Podpisano także pierwsze umowy na projekty, które będą dofinansowane ze środków RPO, a wkład własny zostanie pokryty z budżetu PFRON.

Spółki z Grupy ARP stawiają na innowacje

Spółki z Grupy ARP stawiają na innowacje

Kieleckie spółki z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM) i Centrum Pneumatyki  „PREMA” podpisały porozumienia ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT). Wsparcie instytucji naukowej pomoże wzmocnić wdrożenia innowacji w zakresie wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych (ŚKSM) oraz urządzeń pneumatycznych i układów automatyki przemysłowej (PREMA). Uroczyste podpisanie umów odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, głównego udziałowca Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (drugim jest Politechnika Świętokrzyska). W konferencji udział wzięła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 30 - 40 z 6966