Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 27 – 29 WRZEŚNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 27 – 29 WRZEŚNIA

“Razem dla Bezpiecznego Internetu” to hasło IX edycji projektu pn. “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. W tym roku w cyklu konferencji i spotkań, poświęconych tematyce mądrego korzystania m.in.
z mediów społecznościowych weźmie udział 140 świętokrzyskich szkół. W  inauguracji przedsięwzięcia, które odbyło się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, uczestniczyła wicemarszałek województwa Renata Janik.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 26 WRZEŚNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 26 WRZEŚNIA

Dzienna pomoc medyczna dla osób starszych i chorych w Szydłowie, żłobek w Ostrowcu Świętokrzyskim dla dzieci, których rodzice chcą wrócić na rynek pracy oraz dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej – takich przedsięwzięć dotyczą cztery projekty, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Umowy z beneficjentami na dofinansowanie tych zadań podpisali wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu województwa Mariusz Gosek. Łączna wartość dofinansowania unijnego projektów to ponad 30 mln zł. Pomocą zostanie objętych ponad 950 osób z terenu całego województwa świętokrzyskiego.

Rusza nabór wniosków stypendialnych dla uczniów szkół średnich

Od 1 października do 31 października uczniowie liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny oraz projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych.

Akty notarialne podpisane. „Wody Polskie” przejęły trzy nieruchomości

Akty notarialne podpisane. „Wody Polskie” przejęły trzy nieruchomości

Marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, starosta buski Jerzy Kolarz, starosta jędrzejowski Paweł Faryna i starosta sandomierski Marcin Piwnik uroczyście podpisali notarialne umowy darowizn na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Busku – Zdroju, Jędrzejowie i  Sandomierzu. Nieruchomości przeznaczone zostaną na siedzibę jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W wydarzeniu wzięli także udział wicemarszałek Renata Janik,  prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Małgorzata Sikora, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz senator RP Jarosław Rusiecki.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 20 – 22 WRZEŚNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 20 – 22 WRZEŚNIA

– Niech ta droga będzie bezpieczna, niech ułatwia mieszkańcom, przedsiębiorcom, wczasowiczom podróżowanie po okolicach Buska i nadnidziańskich terenach – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa podczas oddania do użytku inwestycji realizowanej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej numer 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz Wiśle. W otwarciu uczestniczył również przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś.

Wyświetlane od 20 - 30 z 6965