Aktualności Biura Prasowego

 
 
Dwa cenne projekty kieleckiej Caritas

Dwa cenne projekty kieleckiej Caritas

Wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali dziś dwie umowy z Caritas Diecezji Kieleckiej. Jedną – na dofinansowanie projektu „DROGA DO SUKCESU – program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce”, realizowanego w ramach działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Małe granty dla naszych OSP

Małe granty dla naszych OSP

750 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz budowę, modernizację i remonty strażnic trafi do 69 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Wysokość udzielonego wsparcia waha się od 5 do 18 tys. złotych.

Trwa nabór wniosków do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Trwa nabór wniosków do Świętokrzyskiej Nagrody Kultury

Do 1 września 2019 roku w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przyjmowane są wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury. Jest ona przyznawana corocznie osobom fizycznym, zespołom osób fizycznych lub osobom prawnym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, literackiej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Wyświetlane od 20 - 30 z 6900