Aktualności Biura Prasowego

 
 
Studenci kierunków lekarskich mogą składać wnioski o stypendia

Studenci kierunków lekarskich mogą składać wnioski o stypendia

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium. Dwa tysiące złotych miesięcznie będą mogli otrzymać studenci medycyny jeśli zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę w jednym ze szpitali podległych marszałkowi województwa.

Zmodernizują oświetlenie uliczne

Zmodernizują oświetlenie uliczne

Ponad 36,8 miliona złotych Zarząd Województwa przeznaczył na dofinasowanie 19 projektów w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Uchwała w sprawie zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w konkursie i zatwierdzenia listy projektów została podjęta podczas dzisiejszego posiedzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 18 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 18 LIPCA

617 osób w wieku  powyżej 30 lat,  pozostających bez zatrudnienia co najmniej rok, skorzysta z nowych form wsparcia i aktywizacji zawodowej. Rozpoczyna się realizacja 8 nowych projektów, w ramach których długotrwale bezrobotni przejdą kwalifikację zawodową, kursy, staże i znajdą zatrudnienie. Wicemarszałek województwa Renata Janik przekazała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach umowy 8 instytucjom, które będą szkolić i prowadzić doradztwo.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 17 LIPCA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 17 LIPCA

Ponad 9, 5 miliona złotych (łącznie) dofinansowania unijnego trafi do Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik uroczyście podpisali z przedstawicielami beneficjentów umowy na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie i Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wyświetlane od 120 - 130 z 6974