Aktualności Biura Prasowego

 
 
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 2 GRUDNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 2 GRUDNIA

Marszałek Andrzej Bętkowski przebywał z wizytą w Pińczowie. W Muzeum Regionalnym spotkał się z władzami powiatu pińczowskiego, burmistrzem Pińczowa, dyrektorem ZOZ w Pińczowie oraz dziekanem ks. J. Staworzyńskim. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie natomiast wspólnie ze starostą pińczowskim przekazał dyrektorowi placówki umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie” w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Oś 3 „Efektywna i zielona energia” RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 5 526 185, 40 zł, środki unijne to 4 632 198,11 zł.

PONAD 21 MLN ZŁ POMOCY FINANSOWEJ NA OPIEKĘ NAD SENIORAMI I OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

PONAD 21 MLN ZŁ POMOCY FINANSOWEJ NA OPIEKĘ NAD SENIORAMI I OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

21,2 mln zł – to łączna kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, jaką otrzyma 8 świętokrzyskich gmin i 4 stowarzyszenia na realizację projektów związanych z pomocą osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym. Dzięki tym pieniądzom w regionie powstaną kluby seniora, dzienny dom pomocy, mieszkania treningowe i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Umowy na dofinansowanie zadań podpisali wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 29 LISTOPADA – 1 GRUDNIA

W Centrum Kongresowym Targów Kielce marszałek Andrzej Bętkowski weźmie udział w uroczystym otwarciu międzynarodowej konferencji popularno – naukowej pn. „Marka terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej?”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze przykłady rozwijania oraz kształtowania pozytywnego wizerunku krajowych i zagranicznych destynacji turystycznych.

Świętokrzyskie przyspieszyło w sięganiu po unijne środki. Podsumowano 12 miesięcy wykorzystania EFS

Świętokrzyskie przyspieszyło w sięganiu po unijne środki. Podsumowano 12 miesięcy wykorzystania EFS

Województwo świętokrzyskie przyspieszyło w pozyskiwaniu dostępnych dla naszego regionu środków unijnych, zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym.  W rankingu województw znajdujemy się na 3. miejscu w kraju pod względem tempa wzrostu wykorzystania programu. W Kielcach, podczas spotkania z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych,  podsumowano wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie listopad 2018 – listopad 2019 w zakresie wykorzystania środków na projekty dotyczące zdrowia, edukacji i spraw społecznych. Konferencja odbyła się pod przewodnictwem wicemarszałek Renaty Janik.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 28 LISTOPADA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 28 LISTOPADA

Dyplomacji ekonomicznej i koncepcji regionalizacji ochrony zdrowia oraz znaczeniu cyberbezpieczeństwa w dzisiejszym świecie i wdrażaniu usług opiekuńczych w formie teleopieki poświęcone było III posiedzenie Konwentu Marszałków Województwa RP w województwie warmińsko – mazurskim. Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste przekazanie przewodnictwa Konwentowi Marszałków RP województwu podkarpackiemu. W obradach uczestniczył marszałek Andrzej Bętkowski.

Wyświetlane od 150 - 160 z 7172