Aktualności Biura Prasowego

 
 

Obchody Święta Plonów w regionie

W regionie świętokrzyskim odbywać się będą kolejne gminne i powiatowe Święta Plonów. W obchodach wezmą udział:

  • marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałek Zdzisław Wrzałka  – dożynki Powiatu Sandomierskiego w Łoniowie,
  • wicemarszałek Zdzisław Wrzałka  – dożynki gminne: Iwaniska, Masłów, Bieliny,
  • członek Zarządu Województwa Marek Gos – dożynki Powiatu Jędrzejowskiego – Sędziszów, dożynki gminne: Kliszów gm. Kije, Masłów.

Człowiek – najlepsza inwestycja

 – Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej – mówił podczas otwarcia zorganizowanej dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim konferencji poświęconej realizacji  zadań w Priorytecie VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Promocja Integracji Społecznej” wicemarszałek Zdzisław Wrzałka.

Wyświetlane od 6820 - 6830 z 7173