Konkursy

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2010 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2010 roku. W konkursie uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.  Oferty składać można do 10 lutego 2010 roku.

Wyświetlane od 2200 - 2210 z 2277