Aktualności Sejmiku

Kolejna inwestycja w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii

Kolejna inwestycja w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii

W szpitalu w Morawicy, po generalnym remoncie uroczyście otwarty został Oddział Psychiatryczny B. Dzięki funduszom unijnym i wsparciu Zarządu Województwa, pacjenci i personel placówki będą przebywać w bardzo dobrych warunkach. W uroczystości uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Józef Grabowski, radni Sejmiku – Grzegorz Gałuszka, Grigor Szaginian i Jolanta Rybczyk, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak.

Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Józef Grabowski, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek uczestniczyli będą w uroczystym otwarciu Oddziału Psychiatrycznego B, wyremontowanego i wyposażonego w ramach zadania pn. „Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”. Inwestycja kosztowała blisko 9 mln zł, z czego ponad 7,4 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

70. rocznica pacyfikacji Skalbmierza

70. rocznica pacyfikacji Skalbmierza

W Skalbmierzu odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę pacyfikacji miasta z 5 sierpnia 1944 roku. Pod pomnikiem ofiar zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Uczestnicy obchodów wspólnie odczytali Apel Pamięci. W uroczystościach wzięli udział przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek województwa Adam Jarubas oraz Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty, jednocześnie radna Sejmiku.

Wojewódzkie święto wszystkich policjantów

Wojewódzkie święto wszystkich policjantów

W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się obchody Wojewódzkiego Święta Policji, połączone z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wręczono również medale i odznaczenia. W tym roku przypada 95-ta rocznica utworzenia Policji. W uroczystości wzięli udział Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski oraz radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Obradowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obradowali radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Udzielenie pomocy finansowej dla dwóch świętokrzyskich gmin: Buska-Zdroju i Rytwian oraz powiatu staszowskiego, zapoznanie się z informacją o sytuacji na rynku pracy w regionie oraz przyjęcie do realizacji „Wojewódzkiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w regionie świętokrzyskim na lata 2014- 2020” – takie m.in. uchwały przyjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji, która 21 lipca odbyła się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

W Rzędowie otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

W Rzędowie otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Innowacyjny kompleks powstał na terenie dawnej Kopalni Siarki, na granicy dwóch powiatów: staszowskiego i buskiego. W piątek, 11 lipca uroczyście otwarto zakład  i przybliżono jego działalność. W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, radny Sejmiku Izydor Grabowski oraz przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie.

Wyświetlane od 1920 - 1930 z 2060