Aktualności Sejmiku

Łączą tradycję z nowoczesnością. Jubileusz Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy

Łączą tradycję z nowoczesnością. Jubileusz Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy

– Chcę dziś wszystkim podziękować za to, że ta placówka w zmieniających się realiach edukacyjnych, systemowych, opieki zdrowotnej, przetrwała trudny okres. Dziś doskonale odnajduje się na skomplikowanym rynku edukacyjnym, kształci znakomitych fachowców w branży, która jest bardzo przyszłościowa – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas do uczniów, absolwentów, byłych i obecnych pracowników Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy, która uroczyście obchodziła 50-lecie istnienia. W obchodach uczestniczyli również przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, świętokrzyski kurator oświaty i radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Małgorzata Muzoł, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z placówką.

Świętokrzyskie Nagrody Kultury i wyróżnienia dla 23 twórców

Świętokrzyskie Nagrody Kultury i wyróżnienia dla 23 twórców

Głównym punktem inauguracji Roku Kulturalnego oraz Sezonu Artystycznego w województwie świętokrzyskim 2014/2015 w czwartek, 23 października było uhonorowanie przez Zarząd Województwa regionalnych artystów oraz osób, które upowszechniają dziedzictwo narodowe. Świętokrzyską Nagrodą Kultury w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nagrodzono i wyróżniono 22 twórców. Po raz pierwszy przyznano nagrody specjalne promujące twórczość Stefana Żeromskiego w 150. rocznicę jego urodzin. W uroczystości wzięli udział: wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, radna Sejmiku Marzena Marczewska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Dariusz Detka oraz skarbnik województwa Maria Fidzińska – Dziurzyńska.

O pomocy finansowej gminom i inwestycjach drogowych podczas obrad Komisji

O pomocy finansowej gminom i inwestycjach drogowych podczas obrad Komisji

Ryszard Nosowicz przewodniczył obradom Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia radni zaopiniowali zmianę uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2028. Przyjęli również sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2010-2014. W obradach uczestniczyli: Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, Wojciech Sikorski, dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWŚ.

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się m.in. z informacjami na temat funkcjonowania Komisji Gminnych ds. Szacowania Skutków Klęsk Żywiołowych oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach o możliwościach zagospodarowania gleb słabszej jakości z terenu powiatów: koneckiego, kieleckiego, skarżyskiego i starachowickiego. W obradach uczestniczyli Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Edyta Marcinkowska, zastępca dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ

Jubileuszowa edycja plebiscytu “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Jubileuszowa edycja plebiscytu “Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Podczas 10. jubileuszowej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” w środę, 22 października Samorząd Województwa Świętokrzyskiego uhonorował tych, którzy bezinteresownie wspierają potrzebujących. Statuetkę anioła z rąk przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka oraz wicemarszałka Grzegorza Świercza otrzymała Elżbieta Soberka,  kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach. Podczas uroczystości w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przypomniano laureatów poprzednich edycji. W gali wzięły udział również: radna Sejmiku Jolanta Rybczyk oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  Barbara Jakacka-Green.

Podziękowali nauczycielom za trudną pracę

Podziękowali nauczycielom za trudną pracę

Uroczyste wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Centrum Nauki im. Leonarda da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Uczestniczyli w nich Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa, członkowie Zarządu Województwa Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz radna Sejmiku, a także Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Unijne dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK stało się faktem

Unijne dofinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK stało się faktem

Błyskawiczne realizowana jest budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na obiekcie zawieszono już symboliczną wiechę. Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego i profesor Jacek Semaniak rektor UJK, podpisali też umowę na dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W uroczystości uczestniczyli również: radna Sejmiku Marzena Marczewska, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR i Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 1970 - 1980 z 2143