Aktualności Sejmiku

O Krajowym Funduszu Szkoleniowym w 25. lecie WUP Kielce

O Krajowym Funduszu Szkoleniowym w 25. lecie WUP Kielce

O nowych możliwościach dla pracodawców i ich pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 25-leciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach rozmawiano w poniedziałek, 20 kwietnia w Filharmonii Świętokrzyskiej podczas specjalnej konferencji, na której wręczono również medale oraz listy gratulacyjne dla najbardziej zasłużonych dla rozwoju rynku pracy. Uczestniczyli w niej członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek oraz radni Sejmiku Województwa Małgorzata Stanioch i Krystian Jarubas. Patronat honorowy objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

I Świętokrzyskie Dni Perinatologii. Spotkali się lekarze z całej Polski

I Świętokrzyskie Dni Perinatologii. Spotkali się lekarze z całej Polski

Krajowe i regionalne autorytety w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii, przedstawiciele regionalnych władz, Narodowego Funduszu Zdrowia wzięli udział w I Świętokrzyskich Dniach Perinatologii. Spotkanie w Targach Kielce było okazją do pokazania zmian, jakie w opiece nad ciężarnymi i noworodkami zaszły w ostatnich latach w Świętokrzyskiem. Gośćmi konferencji byli: Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa oraz radny Sejmiku Grzegorz Świercz. Wydarzeniu patronował marszałek Adam Jarubas.

Radni Sejmiku w Krzemionkach

Radni Sejmiku w Krzemionkach

Dwie Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego spotkały się 16 kwietnia podczas wyjazdowego posiedzenia na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przybyli do Krzemionek na zaproszenie Powiatu Ostrowieckiego i dyrektora Muzeum, Włodzimierza Szczałuby. Podczas pobytu radni zapoznali się z dziedzictwem neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego oraz dyskutowali o wsparciu miejscowych inicjatyw, które zmierzają do wpisania obiektu „Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej

Uczcili pamięć ofiar zbrodni katyńskiej

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbyły się w Kielcach w poniedziałek, 13 kwietnia 2015 roku. Główne uroczystości miały miejsce pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej na cmentarzu Partyzanckim. Uczestniczyli w nich wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk oraz pełnomocnik Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Karol Fijałkowski.

Pięknie, kolorowo i smacznie na Targach AGROTRAVEL

Pięknie, kolorowo i smacznie na Targach AGROTRAVEL

Rozpoczęła się jedna z najciekawszych imprez turystycznych w naszym województwie. Na Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki swoją ofertę prezentują firmy z tych branż, producenci, twórcy ludowi, lokalne grupy działania a także poszczególne regiony. Krajem Partnerskim targów jest region Velikiej Goricy w Chorwacji, a Regionem Partnerskim Makroregion Polski Wschodniej. W uroczystym otwarciu targów wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek województwa Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz członkowie Zarządu – Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek. Jednym z organizatorów Targów jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a patronat nad nimi objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Odznaczenia za przedsiębiorczość

Odznaczenia za przedsiębiorczość

Właściciele i prezesi ponad 60 firm z terenu powiatu starachowickiego otrzymali odznaczenia Ministra Gospodarki za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój gospodarki w okresie 25-lecia polskiej transformacji. Odznaczenia w Starachowickim Centrum Kultury wręczał wiceminister gospodarki, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas, starosta starachowicki Dariusz Dąbrowski i  prezydent Starachowic Marek Materek.

Komisje Sejmiku będą obradować w Krzemionkach

Komisje Sejmiku będą obradować w Krzemionkach

Dwie Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego spotkają się 16 kwietnia o godz. 12.00 podczas wyjazdowego posiedzenia na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zapoznają się z dziedzictwem neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego oraz dyskutować będą o wsparciu inicjatyw Rezerwatu Krzemionki, które zmierzają do wpisania obiektu “Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wyświetlane od 1980 - 1990 z 2210