Aktualności Sejmiku

Marszałkowie podpisali porozumienie dotyczące mostu w Nowym Korczynie

Marszałkowie podpisali porozumienie dotyczące mostu w Nowym Korczynie

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, podpisali dziś w Nowym Korczynie porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej na Wiśle, łączącej oba województwa. Jak zgodnie mówili marszałkowie, most będzie inwestycją, która da nowe gospodarcze szanse mieszkańcom obu regionów i znacznie poprawi połączenie między Świętokrzyskim a Małopolską.

Wręczono “Talenty Świętokrzyskie”

Wręczono “Talenty Świętokrzyskie”

Młodzi naukowcy, laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów m.in. w dziedzinie matematyki, ekologii i języków obcych, wybitnie uzdolnieni muzycy, tancerze, wynalazcy. W piątek, podczas uroczystej gali zorganizowanej w Filharmonii Świętokrzyskiej, nagrodami i wyróżnieniami „Talentów Świętokrzyskich” uhonorowano najbardziej utalentowane dzieci i młodzież z terenu województwa. W uroczystości wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak, przewodniczący Komisji Strategii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka oraz reprezentujący Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Zbigniew Wojciechowski, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Świętokrzyskie Nagrody Kultury wręczone

Świętokrzyskie Nagrody Kultury wręczone

Laureaci Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego zostali uhonorowani podczas Inauguracji Roku Kulturalnego oraz Sezonu Artystycznego w Muzeum Narodowym w Kielcach. W uroczystości udział wzięli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas ,członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak oraz dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego: Jacek Kowalczyk i Ewa Kapel – Śniowska. W części artystycznej na dziedzińcu przed pałacem wystąpił Teatr Ognia. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy „Panowie Ognia”.  

Na Komisji Zdrowia o pieczy zastępczej

Na Komisji Zdrowia o pieczy zastępczej

Radni Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia w czwartek, 24 października, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-2018”. Dokument został opracowany w związku z realizacją zadań samorządu województwa, wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dokument określa zasady systemu wsparcia dla rodziny naturalnej i zastępczej przy uwzględnieniu możliwości i zasobów województwa świętokrzyskiego. Jest on uszczegółowieniem celów zawartych w „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020” w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Obradom przewodniczyła Jolanta Rybczyk.

O promocji turystycznej regionu podczas posiedzenia Komisji

O promocji turystycznej regionu podczas posiedzenia Komisji

Pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zapoznali się m.in. z informacją o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 oraz z przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego i Aleksandra Woźniak, kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 2010 - 2020 z 2060