Aktualności Sejmiku

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu o przyszłorocznych finansach i skarżyskiej filii PBW

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu o przyszłorocznych finansach i skarżyskiej filii PBW

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przyszłorocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji skarżyskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, a także zaopiniowanie projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 rok – to najważniejsze punkty posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w poniedziałek, 16 grudnia. Obradom przewodniczyła Marzena Marczewska, uczestniczyli w nich również dyrektorzy placówek kultury, których organem założycielskim jest samorząd województwa świętokrzyskiego.

Droga jak nowa!

Droga jak nowa!

W Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak wzięli udział w uroczystym otwarciu drogi wojewódzkiej nr 776 zmodernizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu na rzece Nidzie w Wiślicy” projektu unijnego – „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. 973 (obwodnica Buska Zdroju) i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 w Działoszycach”.

Obradował 6. Sejmik Młodzieżowy Województwa Świętokrzyskiego

Obradował 6. Sejmik Młodzieżowy Województwa Świętokrzyskiego

Przy udziale kilkuset uczniów ze świętokrzyskich gimnazjów, którzy na jeden dzień zamienili się w młodych radnych, odbył się 6. Sejmik Młodzieżowy Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem przyświecało mu hasło: “I Ty możesz zostać Einsteinem. I Ty możesz Być jak Messi”. Przy okazji Mikołajek nie zabrakło tematów ważnych, takich jak wybory dróg życiowych oraz konkursów i zabaw. Gośćmi specjalnymi Sejmiku byli przewodniczący tego “dorosłego” Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz gwiazdy sportu – Karol Bielecki i Przemysław Trytko.

Wyświetlane od 1990 - 2000 z 2060