Aktualności Sejmiku

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Projekty uchwał dotyczące m. in. przyjęcia przez Sejmik Apelu w sprawie uczczenia 100. rocznicy Czynu Niepodległościowego Polaków, utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej oraz finansowego wsparcia przedsięwzięć gmin Busko-Zdrój i Wiślica pozytywnie zaopiniowali radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obradom przewodniczyła Marzena Marczewska.

Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Wojciecha Borzęckiego obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok. Zapoznali się także z działalnością Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Strażacy świętowali w Kazimierzy Wielkiej

Strażacy świętowali w Kazimierzy Wielkiej

30 maja 2014 r. Kazimierza Wielka była gospodarzem Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystosci towarzyszyło oddanie do użytkowania nowej siedziby miejscowej Komendy Powiatowej PSP. W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, wicemarszałek  Grzegorz Świercz, Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Zbigniew Muszczak oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, poseł Mirosław Pawlak.

Truskawkowe święto w Bielinach

Truskawkowe święto w Bielinach

Szypułkowanie truskawek na czas, liczne występy artystyczne, pokazy sportowe i atrakcje dla dzieci towarzyszyły zorganizowanej już po raz siedemnasty imprezie – Dzień Świętokrzyskiej Truskawki, która w niedzielę, 1 czerwca odbyła się w Bielinach. Gośćmi “truskawkowego święta” byli marszałek Adam Jarubas, wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski i Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który najszybciej obierał truskawki w konkursie szypułkowania w kategorii VIP-ów.

Pieniądze na odnowę wsi, karta dla rodzin wielodzietnych, stypendia dla sportowców

Pieniądze na odnowę wsi, karta dla rodzin wielodzietnych, stypendia dla sportowców

Uchwałę w sprawie wdrożenia programu „Świętokrzyska Karta  Rodziny na 5+” przyjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia, które odbyło się 26 maja 2014 roku na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Zatwierdzili również listę projektów, które będą realizowane w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” oraz zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród sportowych w bieżącym roku.

Wyświetlane od 1930 - 1940 z 2060