Aktualności Sejmiku Młodzieżowego

Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Szósta sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbyła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. W obradach uczestniczył przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz radni Sejmiku Arkadiusz Bąk i Grigor Szaginian. Młodzi radni dyskutowali m.in. o konferencji samorządów uczniowskich, przyjęli także stanowisko ws. rekomendacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Przyszłość to aktywna młodzież

Przyszłość to aktywna młodzież

O godzeniu pasji, zaangażowania w rozmaite inicjatywy z nauką, dyskutują młodzi ludzie uczestniczący w konferencji ph.”Działalność społeczna a życie codzienne”, organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy z Kancelarią Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W wydarzeniu, które honorowym patronatem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, biorą udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i Elżbieta Śreniawska, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 1 - 10 z 26