Aktualności Sejmiku Młodzieżowego

Obrady Młodych Radnych Odbyły Się W Formie Wideokonferencji

Młodzieżowy Sejmik obradował po raz szósty

27 marca odbyła się VI sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną obrady odbywały się w trybie zdalnym w formie wideokonferencji. W posiedzeniu uczestniczyło 23 młodzieżowych radnych, jak również: Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku oraz Piotr Kisiel, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał informacje na temat ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu ofert pn. Świętokrzyskie dla młodych”. Do udziału w Konkursie „Zostań Ambasadorem Narodowego Spisu Powszechnego 2021” zachęcała młodzieżowych radnych Iwona Boksa-Nowak, główny specjalista w Świętokrzyskim Ośrodku Badań Regionalnych. Obradom przewodniczyła Zofia Mogielska.

Mocna reprezentacja Świętokrzyskiego na obradach sejmowej podkomisji do spraw młodzieży

Mocna reprezentacja Świętokrzyskiego na obradach sejmowej podkomisji do spraw młodzieży

O działalności młodzieżowych rad i sejmików oraz ich współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego dyskutowano podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw młodzieży, któremu przewodniczył poseł Andrzej Kryj. Do zdalnego udziału w obradach zaproszeni zostali m.in. Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Zofia Mogielska, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Julia Pająk, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Kunowie, radna MSWŚ, burmistrz Kunowa Lech Łodej oraz burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior wraz z radnym Młodzieżowej Rady Michałem Karbowniczkiem.

Zostań ambasadorem Narodowego Spisu Powszechnego – zachęca świętokrzyską młodzież Urząd Statystyczny w Kielcach

Zostań ambasadorem Narodowego Spisu Powszechnego – zachęca świętokrzyską młodzież Urząd Statystyczny w Kielcach

Ambasadorem może zostać osoba w wieku 14-25 lat. Jego zadaniem będzie aktywna promocja rozpoczynającego się 1 kwietnia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, czyli: informowanie o spisie znajomych, bliskich, zachęcanie do udziału w spisie przez Internet, lajkowanie, polubienie i podawanie na swoich profilach społecznościowych postów publikowanych w mediach społecznościowych US Kielce, kolportaż otrzymanych ulotek, udział w eventach organizowanych przez US Kielce, podejmowanie innych samodzielnych działań o charakterze lokalnym w uzgodnieniu z koordynatorem Konkursu w Urzędzie Statystycznym w Kielcach.

Propozycje Prac

Rozstrzygnięto konkurs na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ma swoje logo. Jego autorką jest Justyna Grzelec, studentka Politechniki Świętokrzyskiej, która wygrała Konkurs organizowany przez Młodzieżowy Sejmik i Kancelarię Sejmiku. Uczestniczyło w nim 26 osób – uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów zamieszkałych, bądź uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy nadesłali 38 projektów.

Wyświetlane od 1 - 10 z 83