Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kancelaria Sejmiku

a l. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce, tel. 41 342-19-44

Anna Stopczyńska-Grzela, tel. 41 342-11-00

Daria Biskup-Kozik, tel. 41 342-14-50