Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce

Kancelaria Sejmiku
tel. 41 342 19 44

Małgorzata Niewczas-Sochacka
Zofia Mogielska
tel. 41 342 11 00