Aktualności Zarządu

Dofinansowanie inwestycji wodno-ściekowych w ramach PROW 2007-2013

Dofinansowanie inwestycji wodno-ściekowych w ramach PROW 2007-2013

Ponad 6,5 mln zł z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 trafi do świętokrzyskich samorządów na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii. Środki kierowane są w szczególności do najmniejszych miejscowości w tych rejonach województwa, które ze względu na rozdrobnienie gospodarstw domowych nie mają szans na pomoc z Regionalnego Programu Operacyjnego czy Funduszu Spójności. W uroczystości podpisania umów uczestniczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Wyświetlane od 3940 - 3950 z 3976