Aktualności Zarządu

O tolerancji i otwartości na odmienność kulturową

O tolerancji i otwartości na odmienność kulturową

“Wyzwania XXI wieku – odpowiedzialność, szacunek i współpraca” to tytuł konferencji skierowanej do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli historii, wos, języka polskiego, religii, etyki, języka angielskiego i bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Nagrodzono najlepsze praktyki

Nagrodzono najlepsze praktyki

27 września podczas uroczystości 8. urodzin Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa w Filharmonii Świętokrzyskiej poznaliśmy zwycięzcę pierwszej edycji konkursu „Nowa Przestrzeń. Najlepsza praktyka województwa świętokrzyskiego w zakresie społecznej aktywizacji młodzieży”. Nagrody w konkursie wręczyli Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz oraz  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Z prac Zarządu Województwa

Z prac Zarządu Województwa

W Urzędzie Marszałkowskim marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak wzięli udział w spotkaniu z ekspertami z Banku Światowego, z którymi rozmawiali na temat zdefiniowana „inteligentnych specjalizacji” regionu (konkretnych, charakterystycznych dla Świętokrzyskiego dziedzin gospodarki na których należy oprzeć rozwój gospodarczy województwa) i włączenia ich do tworzonej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Z prac Zarządu Województwa

Marszałek Adam Jarubas przebywał z wizytą w Skarżysku – Kamiennej. Rano spotkał się z pracownikami Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kościelnej. Następnie odwiedził Przedszkole Samorządowe oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica i Bibliotece Miejskiej w Skarżysku – Kamiennej wziął udział w debacie z udziałem młodzieży pn. „Młodzi we współczesnym świecie” – poświęconej systemowi edukacji i rynkowi pracy.

“Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” – II spotkanie konsultacyjne

“Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej” – II spotkanie konsultacyjne

„Komunikacja i dialog siłą rozwoju” to temat II spotkania konsultacyjnego w ramach projektu pn. „Świętokrzyska platforma współpracy zagranicznej”, które odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, jednostek otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania, wzięli udział wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Ewa Kapel-Śniowska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlane od 5490 - 5500 z 5625