Aktualności Zarządu

O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podczas Kongresu Stowarzyszeń

O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego podczas Kongresu Stowarzyszeń

Ponad 150 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu spotkało się w Filharmonii Świętokrzyskiej podczas VII Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Rozmawiano na temat możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych oraz o perspektywach rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Za aktywną pracę na rzecz drugiego człowieka i społeczności lokalnych przedstawicielom III sektora dziękował Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku: – To, co robicie nie wynika z obowiązku, ale z serca. Wasza działalność jest widoczna niemal we wszystkich obszarach, pracujecie z dziećmi, osobami starszymi, krzewicie sport, realizujecie wiele ciekawych projektów, które dobrze służą mieszkańcom. Za to wszystko, w imieniu naszego regionalnego parlamentu serdecznie Państwu dziękuję – mówił Tadeusz Kowalczyk. W Kongresie uczestniczyli również marszałek Adam Jarubas, radny Sejmiku Józef Grabowski i Sekretarz Województwa Bernard Antos.

Coraz bliżej powstania medycyny w UJK

Coraz bliżej powstania medycyny w UJK

Marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz  wzięli udział w uroczystości symbolicznego wbicia pierwszej łopaty na budowie nowego obiektu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Realizowany jest on w ramach projektu MEDREH – budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia. W przyszłości stworzy to warunki do uruchomienia kierunku lekarskiego, pierwszego w regionie świętokrzyskim.

Krok w kierunku e-urzędu

Krok w kierunku e-urzędu

Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisali umowy z wykonawcami zadań w ramach projektów „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Wdrażane one będą z gminami i powiatami regionu świętokrzyskiego. Do końca 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, dzięki czemu interesant będzie mógł m.in. śledzić postęp załatwiania sprawy czy składanej przez niego aplikacji. Natomiast SIP zapewni powszechny dostęp do aktualnych danych charakteryzujących nasz region, takich jak ochrona środowiska, nieruchomości czy zarządzanie drogami, które zyskają przestrzenną lokalizację dzięki przedstawieniu ich na mapie województwa.

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

Sprawy związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu zdominowały XXXV sesję Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego. – Temat ma ogromne, strategiczne znaczenie dla regionu ze względu na niezaprzeczalne walory przyrodnicze, ich duży potencjał, bazę surowcową i zróżnicowane rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne, które tu występują  – mówi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Nasze konsekwentne działania proekologiczne przynoszą wymierne efekty, również dzięki nowoczesnym instrumentom finansowym, które w nowej perspektywie mamy okazję właśnie kreować.

Wyświetlane od 5540 - 5550 z 5663