Aktualności Zarządu

Coraz bliżej powstania medycyny w UJK

Coraz bliżej powstania medycyny w UJK

Marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Grzegorz Świercz  wzięli udział w uroczystości symbolicznego wbicia pierwszej łopaty na budowie nowego obiektu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Realizowany jest on w ramach projektu MEDREH – budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia. W przyszłości stworzy to warunki do uruchomienia kierunku lekarskiego, pierwszego w regionie świętokrzyskim.

Krok w kierunku e-urzędu

Krok w kierunku e-urzędu

Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisali umowy z wykonawcami zadań w ramach projektów „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Wdrażane one będą z gminami i powiatami regionu świętokrzyskiego. Do końca 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego zostaną wyposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, dzięki czemu interesant będzie mógł m.in. śledzić postęp załatwiania sprawy czy składanej przez niego aplikacji. Natomiast SIP zapewni powszechny dostęp do aktualnych danych charakteryzujących nasz region, takich jak ochrona środowiska, nieruchomości czy zarządzanie drogami, które zyskają przestrzenną lokalizację dzięki przedstawieniu ich na mapie województwa.

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

O ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu podczas XXXV sesji Sejmiku

Sprawy związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu zdominowały XXXV sesję Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego. – Temat ma ogromne, strategiczne znaczenie dla regionu ze względu na niezaprzeczalne walory przyrodnicze, ich duży potencjał, bazę surowcową i zróżnicowane rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne, które tu występują  – mówi Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Nasze konsekwentne działania proekologiczne przynoszą wymierne efekty, również dzięki nowoczesnym instrumentom finansowym, które w nowej perspektywie mamy okazję właśnie kreować.

Nagrodzono najciekawsze przedsięwzięcia gospodarcze

Nagrodzono najciekawsze przedsięwzięcia gospodarcze

Podczas XXXV Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wicemarszałek Grzegorz Świercz, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk pamiątkowymi grawertonami uhonorowali laureatów i wyróżnionych w XIII edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Przedsięwzięcie promuje aktywne postawy, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

„Dary świętokrzyskich lasów”

„Dary świętokrzyskich lasów”

Zbiorowe grzybobranie, piknik na Placu Artystów w Kielcach z występami artystycznymi, wspólne gotowanie zupy grzybowej oraz Jarmark świętokrzyskich producentów artykułów z darów natury – takie m.in atrakcje towarzyszyły plenerowej imprezie promocyjno – edukacyjnej „Dary świętokrzyskich lasów”, która odbyła się w Kielcach. Statuetką “Świętokrzyskiej Jodły” został uhonorowany marszałek Adam Jarubas. Gośćmi imprezy byli również radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka i Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Marsz Życia i Nadziei

Marsz Życia i Nadziei

W sobotę odbył się XV Marsz Życia i Nadziei zorganizowany przez Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Uczestnicy marszu wyruszyli sprzed muszli koncertowej w Parku Miejskim i przeszli pod Kieleckie Centrum Kultury, gdzie odbywały się bezpłatne konsultacje i badania mammograficzne oraz  cytologiczne. Wydarzenie miało na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz szybkiego przeciwdziałania chorobom nowotworowym. W marszu wzięli udział: marszałek Adam Jarubas, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka oraz Karol Fijałkowski pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wyświetlane od 5590 - 5600 z 5708