Aktualności Zarządu

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

W Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa, prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w każdym z regionów. W spotkaniu zorganizowanym przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli m.in. Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele samorządów lokalnych z województwa świętokrzyskiego, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podczas konferencji reprezentowali członkowie Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.

Z prac Zarządu Województwa

21-24 sierpnia delegacja województwa świętokrzyskiego w składzie: Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa i Marcin Ożóg, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w uroczystych obchodach 22. Rocznicy Niepodległości Ukrainy w Winnicy, połączonych ze wspólnym posiedzeniem komisji radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego. Podczas obrad poruszone zostaną m.in. bieżące problemy i potrzeby obu regionów oraz zaktualizowane plany dalszych działań w ramach współpracy Obwodu Winnickiego z regionem świętokrzyskim.

Wyświetlane od 5550 - 5560 z 5622