Oddział Dróg

Kierownik Oddziału: Grzegorz Błaszczyk, e-mail: grzegorz.blaszczyk@sejmik.kielce.pl, tel. 41 395 12 51

W obszarze Oddziału znajdują się:

  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad działalnością Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich;
  • realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
  • realizacja zadań związanych z ustalaniem przebiegu i kategoryzacją dróg publicznych;
  • realizacja zadań dot. numeracji dróg gminnych i powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego;