Departament Organizacyjny i Kadr

Sekretarz Województwa – Dyrektor Departamentu

Mariusz Bodo
tel. (41) 395 17 65,
tel. (41) 395 10 13
poczta e-mail: mariusz.bodo@sejmik.kielce

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zbigniew Walas
tel. (41) 395 11 44
poczta e-mail: zbigniew.walas@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu

Krzysztof Randla
tel. (41) 395 11 44
poczta e-mail: krzysztof.randla@sejmik.kielce.pl

Komórki organizacyjne:

  • Oddział Organizacyjny
  • Oddział Administracyjno-Gospodarczy
  • Oddział Zamówień publicznych
  • Oddział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
  • Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Służby BHP
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Planowania i Analizy Wizerunku Urzędu
  • Oddział ds. Pomocy Technicznej

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Departamentu Organizacyjnego i Kadr można znaleźć w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego