Departament Organizacyjny i Kadr

Sekretarz Województwa

Mariusz Bodo
tel. 41/ 342 17 65, 41/ 342 10 13
e-mail: mariusz.bodo@sejmik.kielce

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Zbigniew Walas
tel. 41 /342 11 44
e-mail: zbigniew.walas@sejmik.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Krzysztof Randla

tel. 41/ 342-11-44
Fax 41/ 342-15-72

e-mail: krzysztof.randla@sejmik.kielce.pl

Komórki organizacyjne:

  • Oddział Organizacyjny
  • Oddział Administracyjno-Gospodarczy
  • Oddział Zamówień Publicznych
  • Oddział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
  • Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego
  • Wieloosobowe Stanowisko ds. Służby BHP i PPOŻ

Informacje szczegółowe o zakresie działania: