Rejestr podmiotów wprowadzających do obrotu produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego, hurtowego, lub jednostki gastronomiczne i gospodarujących odpadami - BDO