Aktualności dla Seniorów

Porozumienie Kazimierza Skarżysko 3

Skarżysko-Kamienna i Kazimierza Wielka, czyli północ i południe regionu, nawiązały współpracę

Porozumienie o współpracy pomiędzy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej a gminą Kazimierza Wielka podpisali 22 stycznia burmistrz gminy Kazimierza Wielka, Adam Bodzioch i dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, Katarzyna Michnowska-Małek. W spotkaniu uczestniczył także Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta. Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania walorów turystycznych i promocji lokalnych artystów.

Noworoczne Spotkanie Z Seniorami

Noworoczne spotkanie Zarządu Województwa z seniorami

Przedstawiciele Miejskich i Gminnych Rad Seniorów, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku i seniorzy ze Świętokrzyskiego uczestniczyli w spotkaniu noworocznym przygotowanym przez samorząd województwa, który reprezentowała wicemarszałek Renata Janik. – To wyjątkowa okazja nie tylko do podziękowania za dotychczasową pracę i złożenia życzeń na Nowy Rok, ale także do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń, rozmowy o potrzebach, oczekiwaniach środowisk senioralnych wobec władz województwa – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Powiat Z Widokiem 20 Copy

Nabór do Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego

Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Będzie to podmiot społeczny o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, działający w obszarze polityki społecznej i senioralnej powiatu, reprezentujący środowiska senioralne. Priorytetem utworzenia tego podmiotu była potrzeba włączenia seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności te dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

Choinka Biblioteka

Wspomnień czar w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

O niebagatelnej roli aktywności fizycznej, jako środka na spowolnienie starzenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Podobnie jest z ludzkim umysłem – niećwiczony powoli traci zdolność przetwarzania i zapamiętywania nowych informacji. Aby utrzymać mózg w dobrej formie, warto go nieustannie trenować. Przekonają się o tym uczestnicy spotkania pod hasłem “Siłownia pamięci. Bożonarodzeniowe wspomnienia”, które odbędzie się 11 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Wyświetlane od 40 - 50 z 273